Få larmar hemma trots stor oro för inbrott

2 maj, 2011
Svenskarna tror inte att inbrottslarm håller tjuven borta och anser att det är för dyrt. Det visar försäkringsbolaget Modernas undersökning om inbrottslarm. Oron för inbrott är hög bland svenska hushåll och högst är det bland unga. Bland unga uppger fyra av tio att de känt oro för inbrott, men bara var tionde har ett inbrottslarm hemma.

-          Tyvärr uppfattar många inbrottslarm som dyrt och ineffektivt, vilket inte stämmer. De som har inbrottslarm hemma löper mindre risk att drabbas av inbrott. Dessutom kan man få lägre försäkringspremie med ett inbrottslarm installerat, säger Stefan Jonsson, skadechef Moderna.

 

I Modernas undersökning framgår att var tredje person känt oro för inbrott under det senaste året och att oron är högst bland unga mellan 23 och 35 år, där 39 procent uppgett att de känt oro för inbrott. Trots att många unga upplevt oro för inbrott uppger endast 13 procent att de har ett inbrottslarm hemma.

 

Inbrott triggar larmköp – höga kostnader avskräcker
Höga kostnader och ineffektivitet är vanliga orsaker till att svenskarna väljer bort inbrottslarm. Bland de som saknar inbrottslarm hemma uppger 21 procent att de väljer bort det eftersom de inte tror att det håller tjuven borta och 20 procent väljer bort inbrottslarm eftersom det är för dyrt.  

 

Bland de som har ett inbrottslarm hemma, 23 procent, uppger många att de installerat inbrottslarmet i samband med att de har flyttat eller till följd av ett inbrott. Var femte person uppger att de installerade inbrottslarmet efter att en person i dess omgivning drabbats av inbrott och var tionde person efter att de själva haft inbrott hemma.

 

-          Det är viktigt att göra skillnad på inbrottslarm när man ser över säkerheten hemma. I vår undersökning uppger var fjärde person att de har ett inbrottslarm, men vi vet att få har larmet anslutet till en larmcentral. Det är synd, eftersom det utan anslutning till larmcentral inte sker någon utryckning om tjuven är framme, säger Stefan Jonsson.

 

Enligt analysföretaget Berg Insight är 7,5 procent av Sveriges hushåll anslutna till någon larmcentral vilket innebär en försäkran om utryckning vid inbrott. Moderna erbjuder centralanslutet inbrottslarm i samarbete med larmleverantören Trygga Hem.

 

Fakta Moderna Larm:

·          Grundpaket 975 kr – anslutet hemlarm till SOS Alarm

·          Utökning av grundpaket med brandvarnare/rökdetektor, två rörelsedetektor och fjärrkontroll

·          Kostnadsfri genomgång av säkerheten i hemmet av auktoriserad säkerhetsrådgivare

·          Självriskreducering upp till 3 000 kronor vid eventuellt inbrott

·          Månadsavgift 240 kronor

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maria Dahllöf, kommunikationsansvarig Moderna

Tel: 073 – 626 88 86, E-post: maria.dahllof@modernaforsakringar.se

1)
Berg Insight: Security Applications and Wireless M2M, 2010.
För mer information om undersökningen, se bifogad fil.