Få ett prisförslag på vår hundförsäkring


Vår hundförsäkring ger omtanke om din hund hela livet. Vår försäkring kan tecknas för hund som uppnått sex veckors ålder och fram till dess att den blir åtta år och vi sänker inte ersättningsbeloppen när hunden blir äldre. Är din valp under 6 månader när du tecknar försäkringen får du en rabatt som motsvarar 25% av första årspremien. Du får 10% rabatt på såväl veterinärvårdsförsäkring som livförsäkring om din tik är kastrerad. Vi är övertygade om att vår veterinärvårdsförsäkring tillhör en av de bästa på marknaden och erbjuder därför en villkorsgaranti på din hundförsäkring när du blir kund hos oss.

Välj mellan tre olika veterinärvårdsförsäkringar

 • Enkel veterinärvård - ersättning upp till 25000kr
 • Dubbel veterinärvård - ersättning upp till 50000kr
 • Dubbel veterinärvård - ersättning upp till 75000kr

I Dubbel veterinärvård ingår ersättning för röntgenformerna MR, CT eller liknande röntgenformer med högst
7 000 kr/år. Dessutom ersätts kostnader för receptbelagd/utskriven medicin med 7 000 kr/år och rehabilitering med 7 000 kr/år utöver ditt valda veterinärvårdsbelopp.

Fler försäkringar

 • I livförsäkringen ingår ersättning för förlorad användbarhet och avelsförmåga och livförsäkringen gäller utan självrisk. Livförsäkringsbeloppet baseras i första hand på inköpspriset/marknadsvärdet. Livförsäkringsbeloppet kan höjas om hunden meriteras, exempelvis på en utställning eller vid en tävling. För blandras eller oregistrerad hund är livbeloppet högst 10 000 kr, såvida hunden inte har officiella meriter.

 • Försäkringen är en kollektiv veterinärvårdsförsäkring och ersätter kostnader för veterinärvård under försäkringstiden om någon av de försäkrade hundarna drabbas av sjukdom eller olycksfall. Läs mer i det aktuella villkoret.

Försäkringsinformation

I vårt fullständiga försäkringsvillkor kan du läsa om de tillstånd och behandlingar som försäkringen inte ersätter. Till exempel ersätts inte resor, förebyggande behandling, krage och dietfoder. Försäkringen ersätter inte heller kostnader för avlivning och kremering. För djur som importerats, eller dess avkomma, gäller särskilda undantag för vissa sjukdomar.

 • Vilken ersättningsnivå du än väljer så består självrisken av en fast del på 1 500 kr. Till detta kommer en rörlig del av antingen 15% eller 25% på de kostnader som överstiger 1 500 kr för varje självriskperiod. Vilken nivå av rörlig självrisk din försäkring ska ha väljer du när du tecknar den. Hos oss omfattar en självriskperiod hela 365 dygn, räknat från första veterinärbesöket. Det betyder att du kan spara tusenlappar om du måste besöka veterinären flera gånger under ett år.

 • När du flyttar din försäkring direkt från ett annat försäkringsbolag gäller din försäkring utan karens. Inte heller för olycksfallsskador tillämpas karens.
  Om din hund däremot varit oförsäkrad omedelbart före nyteckning gäller en karens för sjukdom på 20 dygn.

 • Om du drabbas av en skada som din förra veterinärvårdsförsäkring skulle ha täckt - men som inte täcks av vår - då ersätter vi dig enligt dina tidigare villkor. 

  Du får dessutom när du vill under försäkringsåret säga upp din försäkring, utan att behöva vänta in ordinarie huvudförfallodag. Villkors-garantin hos oss gäller under ditt första försäkringsår och gäller för alla veterinärvårdsförsäkringar med motsvarande försäkringsbelopp. Villkorsgarantin omfattar inte eventuella tilläggsförsäkringar eller självrisker.

Viktiga dokument och villkor

Skillnaden mellan förköpsinformation och försäkringsvillkor är att vi i förköpsinformationen sammanfattat den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en hundförsäkring hos oss.

Vanliga frågor och svar

 • Försäkringen gäller från och med den dag som anges i försäkringsbrevet.

 • Försäkringen gäller i Sverige och i 30 dygn räknat från avresedatumet i de länder ditt djur enligt Jordbruksverkets bestämmelser kan föras fram och åter utan karantänsförfarande.

 • Försäkringen gäller för bettkorrigering i medicinskt syfte och frakturer på mjölktänder förutsatt att ditt djur varit oavbrutet veterinärvårdsförsäkrat hos Moderna Försäkringar sedan före fyra månaders ålder. Vid bettkorrigering krävs veterinärintyg utan anmärkning på bett utfärdat mellan sex veckor till fyra månaders ålder. Ersättning lämnas inte för tandproblematik till följd av bristande tandhygien, tandsjukdomar eller för borttagande av kvarsittande mjölktänder.