• Teaser bild

  Nyfiken på en hundförsäkring med villkorsgaranti?

En försäkring med omtanke hela vägen

Kille med hundförsäkring 

 

Din hund är en familjemedlem som förtjänar bästa möjliga skydd. Vår hundförsäkring ger omtanke om din hund hela livet.

Vi är övertygade om att vår veterinärvårdsförsäkring tillhör en av de bästa på marknaden och erbjuder därför en villkorsgaranti på din hundförsäkring när du blir kund hos oss. Vad innebär villkorsgaranti?

Få rabatt om din tik är kastrerad, 10% på såväl veterinärvårdsförsäkring som livförsäkring.

 

Villkorsgaranti Moderna Djurförsäkringar

Välj mellan tre olika veterinärvårdsförsäkringar: 

Enkel veterinärvård - ersättning upp till 25 000 kr
Dubbel veterinärvård - ersättning upp till 50 000 kr
Dubbel veterinärvård - ersättning upp till 75 000 kr


Vi sänker inte ersättningsbeloppen när hunden blir äldre! Vår försäkring kan tecknas för hund som uppnått sex veckors ålder och fram till dess att den blir åtta år.

Med Dubbel veterinärvård får du:

I Dubbel veterinärvård ingår ersättning för röntgenformerna MR, CT eller liknande röntgenformer med högst 7 000 kr per år. Dessutom ersätts kostnader för receptbelagd/utskriven medicin med 7 000 kr per år och rehabilitering med 7 000 kr per år utöver ditt valda veterinärvårdsbelopp.

Självriskperiod på 365 dygn

Vilken ersättningsnivå du än väljer så består självrisken av en fast del på 1500 kr. Till detta kommer en rörlig del av antingen 15% eller 25% på de kostnader som överstiger 1500 kr för varje självriskperiod. Vilken nivå av rörlig självrisk din försäkring ska ha väljer du när du tecknar den. Hos oss omfattar en självriskperiod hela 365 dygn, räknat från första veterinärbesöket. Det betyder att du kan spara tusenlappar om du måste besöka veterinären flera gånger under ett år.

 

Livförsäkring 

I livförsäkringen ingår ersättning för förlorad användbarhet och avelsförmåga och livförsäkringen gäller utan självrisk. Livförsäkringsbeloppet baseras i första hand på inköpspriset/marknadsvärdet. Livförsäkringsbeloppet kan höjas om hunden meriteras, exempelvis på en utställning eller vid en tävling. För blandras eller oregistrerad hund är livbeloppet högst 10 000 kr, såvida hunden inte har officiella meriter.

   

Karens

När du flyttar din försäkring direkt från ett annat försäkringsbolag gäller din försäkring utan karens. Inte heller för olycksfallsskador tillämpas karens.

Om din hund däremot varit oförsäkrad omedelbart före nyteckning  gäller en karens för sjukdom på 20 dygn.

Undantag

I vårt fullständiga försäkringsvillkor kan du läsa om de tillstånd och behandlingar som försäkringen inte ersätter. Till exempel ersätts inte resor, förebyggande behandling (ex vaccinering, kloklippning, borttagande av tandsten), krage och dietfoder. Försäkringen ersätter inte heller kostnader för avlivning och kremering.

För djur som importerats, eller dess avkomma, gäller särskilda undantag för vissa sjukdomar. Läs mer i vårt fullständiga villkor.

Vad innebär villkorsgaranti?

Om du drabbas av en skada som din förra veterinärvårdsförsäkring skulle ha täckt - men som inte täcks av vår - då ersätter vi dig enligt dina tidigare villkor.

Du får dessutom när du vill under försäkringsåret säga upp din försäkring, utan att behöva vänta in ordinarie huvudförfallodag. Villkors-garantin hos oss gäller under ditt första försäkringsår och gäller för alla veterinärvårdsförsäkringar med motsvarande försäkringsbelopp. Villkorsgarantin omfattar inte eventuella tilläggsförsäkringar eller självrisker.

Vi har experter om du har några frågor kring din hundförsäkring, du når oss på 060-66 30 30.

Ange uppgifter om din hund

Ras (Fyll i ras)
Födelsedatum (åååå-mm-dd)
Ägarens pers.nr (ååååmmdd-nnnn)
Livförsäkringsbelopp i kr
Självrisk rörlig
Registerad i Svenska Kennelklubben(SKK)
Kön
Kastrerad
  • Dubbel veterinärvård 75

  • Livförsäkring:
  • Behandlingskostnader upp till 75 000 kr per år
  • MR och CT röntgen upp till 7 000 kr per år  
  • Receptbelagd medicin upp till 7 000 kr per år
  • Rehabilitering upp till 7 000 kr per år
  • Livförsäkring:
  • Dubbel veterinärvård 50

  • Livförsäkring:
  • Behandlingskostnader upp till 50 000 kr per år
  • MR och CT röntgen upp till 7 000 kr per år  
  • Receptbelagd medicin upp till 7 000 kr per år
  • Rehabilitering upp till 7 000 kr per år
  • Livförsäkring:
  • Enkel veterinärvård

  • Livförsäkring:
  • Behandlingskostnad upp till 25 000 kr per år
  • MR och CT röntgen 
  • Receptbelagd medicin 
  • Rehabilitering
  • Livförsäkring:
/månad
/månad
/månad

På priset ovan lämnar vi 25% valprabatt

Tillbaka

Vi behöver ytterligare uppgifter om din hund:

Tilltalsnamn
Namn i stamtavla
Vilka raser ingår?
Inköpspris i kr
Chipnummer
Reg.nummer (SE00000/ÅÅÅÅ)
Finns försäkring i annat bolag?(ingen karens när du byter bolag i annat fall 20 dagars karens om hunden är äldre än 12 veckor)
Har hunden behandlats för eller lidit av hälta eller andra extremitetslidanden?
Har hunden behandlats för infektionssjukdom, t ex Borrelia, Erlichia eller annan virussjukdom?
Har hunden behandlats för eller lidit av analsäcksproblem eller sjukdomar i mage/tarm?
Har hunden behandlats för eller lidit av klåda eller andra hudsjukdomar?
Har hunden undersökts, behandlats för eller lidit av annan sjukdom än ovan nämnda?
Är hunden idag fullt frisk och i god kondition samt utan fel?
Tillbaka

Du har valt till din hund:

Valda tillägg
Livförsäkring: kr/mån
Välj: Ja Nej
Betalningsperiod
Startdatum (åååå-mm-dd)
Telefonnummer
E-post

Du har 14 dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen när du tecknar en försäkring via Internet.

Nätpris: kr /månad

I och med att jag köper försäkringen godkänner jag att jag har tagit del av förköpsinformation och villkor samt att mina uppgifter behandlas enligt PUL.

 • Uppgifter & val

  Försäkrings val

  • Omfattning:
  • Självrisk grund: kr
  • Självrisk rörlig: %

  Hunduppgifter

  • Namn:
  • Namn i stamtavla:
  • Inköpspris i kr: kr
  • Ras:
  • Födelsedatum:
  • Livförsäkring : kr/mån
  • Registerad i Svenska Kennelklubben(SKK) :
  • Registreringsnummer :
  • Kön :
  • Kastrerad:
  • Chipnummer :
  • Vikt i kg:
  • Vilka raser ingår?:

  Personuppgifter

  • Namn:
  • Adress: :
  • Postadress: :
  • Ägarens Personnummer: :
 • Självrisker, villkor och förköpsinformation

  Självrisker

  • Självrisken består av en fast del som är 1 500 kr per försäkringsperiod och en rörlig del som är antingen 15% eller 25 % av de kostnader som överstiger 1 500 kr per självriskperiod. Vilken rörlig självrisk du har valt framgår av ditt försäkringsbrev. En självriskperiod omfattar 365 dygn räknat från första veterinärbesöket. En ny självriskperiod påbörjas därefter vid nästkommande behandling.
  • Självrisken vid ett andra kejsarsnitt är dock alltid 5 000 kr plus 25 % av överskjutande kostnad.
  • Självrisken för flockförsäkring är 7 000 kr plus 25 % per behandlingsperiod.
  • Vid skada orsakad av rovdjur (varg, lodjur, björn, järv eller örn) eller av vildsvin gäller försäkringen utan självrisk. Likaså vid trafikolycka för hund som transporteras i en krocktestad och godkänd bur anpassad för den aktuella bilmodellen.
  • Livförsäkringsmomenten och dolda felmomentet gäller utan självrisk.

Välkommen som kund hos oss!

Tack för att du väljer Moderna Djurförsäkringar och har tecknat en försäkring åt {djurnamn}!

Förköpsinformation och villkor 

Skillnaden mellan förköpsinformation och försäkringsvillkor är att vi i förköpsinformationen sammanfattat den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen.

Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en hundförsäkring hos oss.

Förköpsinformation

Förköpsinformation
Gällande från 2015-11-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aktuella villkor

Fullständiga försäkringsvillkor 
Gäller från 2015-11-01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Tidigare villkor

Fullständiga försäkringsvillkor
Gällande från 2015-01-18 

 

Fullständiga försäkringsvillkor
Gällande från 2014-12-13 

 

 

 

 

Fullständiga försäkringsvillkor för dig som kund hos Optimal
Gällande från 2014-06-18 till 2014-12-12

 

 

 

 

 

 

Nyhet från 1 november 2015

Sänkt fast självrisk till 1 500 kronor! 

Dubbel veterinärvård - Valbar veterinärvårdsersättning på 50 000 eller 75 000 kr
Dubbel veterinärvård: ökad ersättning för röntgenformerna MR, CT eller liknande röntgenformer med högst 7 000 kr per år. Dessutom ersätts kostnader för receptbelagd/utskriven medicin med 7 000 kr per år och rehabilitering med 7 000 kr per år utöver det valda veterinärvårdsbeloppet.
Valbar rörlig självrisk på 15 % eller 25 %.  
För djur som samtidigt omfattas av en Dolda fel försäkring i Moderna Djurförsäkringar sänks självrisken för veterinärvård till 1 000 kr
För hund: livbeloppet för blandras eller oregistrerad hund kan nu uppgå till max 10 000 kr, såvida hunden inte har officiella meriter


*
Det är inte möjligt att räkna eller teckna en försäkring med de nya villkoren innan 1 november 2015. 

Du som är redan är kund hos Moderna Djurförsäkringar eller nytecknar före 1 november 2015 får automatiskt ta del av dessa förbättringar.

Hundförsäkring

 

Kattförsäkring

 Försäkringar för dig som är hunduppfödare

Teckna din hundförsäkring hos oss på Moderna Djurförsäkringar och komplettera med en dolda fel försäkring då man inte kan veta allt. Saker kan vid en första anblick se bra ut men senare visa sig vara tvärtom, vilket är olyckligt såväl för dig som för hunden. Istället för att gå och oroa sig kan du teckna vår dolda fel försäkring. Med oss får du som uppfödare en omfattande försäkring för valpar. Den är dessutom helt kostnadsfri!

Dolda fel försäkringen kan tecknas för en hel valpkull från sex till tolv veckors ålder.

För dig som har ett registrerat kennelnamn lämnar vi dessutom rabatt på både veterinärvårds- och livförsäkring.

Kontakta oss på telefon 060-66 30 32 för prisuppgift.

Vi hjälper dig ta ansvaret!

Ett bra försäkringsskydd mot dolda fel som uppkommit på såld valp innehåller:

en livförsäkring som ger ersättning om hunden dör eller enligt veterinär måste avlivas på grund av ett dolt fel
en veterinärvårdsdel som täcker veterinärbehandling av ett dolt fel.
ger ersättning upp till valpens försäkringsbelopp
gäller utan självrisk

Dolda fel försäkring

Vad är ett dolt fel?
Ett dolt fel avser en medfödd eller senare förvärvad sjukdom eller skada som har börjat utvecklas före besiktningen respektive leveransen, men som inte dessförinnan har visat symtom eller annars varit känd. En sjukdom eller skada som enligt veterinärmedicinsk expertis borde ha upptäckts vid veterinärbesiktningen är inget dolt fel. En sjukdom av ärftlig eller misstänkt ärftlig karaktär som inte har börjat utvecklas före leveransen är, i detta sammanhang, inte heller att anses som ett dolt fel.

Vad säger lagen?
Konsumentköplagen gäller vid köp mellan en näringsidkare som säljare och en privatperson som köpare. Föder man upp hundar räknas man normalt som näringsidkare. Lagen är alltid tvingande och skyddar konsumenten mot alltför oförmånliga villkor. När du som uppfödare säljer en valp till en konsument har du ett ansvar för de fel som hunden kan vara behäftad med, vare sig du vet om felet eller inte.

Köplagen gäller vid köp mellan två näringsidkare eller två privatpersoner. Till skillnad från konsumentköplagen kan köplagens bestämmelser avtalas bort. Om parterna inte avtalat annat gäller dock motsvarande ansvar för fel.

Hur länge gäller uppfödaransvaret?
Som uppfödare har du ansvar för dolda fel under tre år från valpens leveransdag. Ett dolt fel måste alltså ha upptäckts och påpekats inom tre år från leveransdagen.

Ytterligare skydd utan extra kostnad
När du tecknar vår dolda fel-försäkring får du, utan extra kostnad, även en vanlig hundförsäkring. En veterinärvårds- och livförsäkring för valparna från sex veckors ålder. Försäkringsbeloppet för livförsäkringen är lika med det förväntade försäljningspriset. Veterinärvårdsskyddet är 25 000 kronor per hund. Försäkringen gäller till den dag då kullen blir 12 veckor, dock längst till den första leveransdagen. Därefter måste köparen av valpen teckna en egen försäkring.

Avel

Förlorad avelsförmåga
Detta ingår i hundens vanliga livförsäkring – inga tillägg behövs!

Kejsarsnitt
För hundar av raserna Engelsk bulldogg, Fransk bulldogg, Bostonterrier och Chihuahua ersätts inte veterinärvård i samband med kejsarsnitt. Dock ersätts kejsarsnitt för dessa raser i samma omfattning som för övriga hundraser (se nedan) om hunden tidigare bevisligen själv fött fram registrerbar avkomma.

För övriga hundraser ersätts veterinärvårdskostnader för högst två kejsarsnitt, under förutsättning att djuret inte tidigare förlösts med kejsarsnitt. Självrisken vid det andra kejsarsnittet är alltid 5 000 kronor plus 25% av överskjutande kostnad