Få ett prisförslag på vår kattförsäkring


Vår kattförsäkring ger omtanke om din katt hela livet. Du kan teckna vår kattförsäkring för katt som uppnått sex veckors ålder och fram till dess att den blir åtta år. Vi sänker inte ersättningsbeloppen när katten blir äldre. Är din kattunge under 6 månader när du tecknar försäkringen får du en rabatt som motsvarar 25% av första årspremien. Vi är övertygade om att vår veterinärvårdsförsäkring tillhör en av de bästa på marknaden och erbjuder därför en villkorsgaranti på din kattförsäkring när du blir kund hos oss.

Du kan välja mellan tre olika veterinärvårdsförsäkringar

 • Enkel veterinärvård - ersättning upp till 25000kr
 • Dubbel veterinärvård - ersättning upp till 50000kr
 • Dubbel veterinärvård - ersättning upp till 75000kr

I Dubbel veterinärvård ingår ersättning för röntgenformerna MR, CT eller liknande röntgenformer med högst 7 000 kr per år. Dessutom ersätts kostnader för receptbelagd/utskriven medicin med 7 000 kr per år och rehabilitering med 7 000 kr per år utöver det valda veterinärvårdsbeloppet.

Fler försäkringar

Du kan lägga till en tilläggsförsäkring utöver det skyddet som din kattförsäkring ger dig.

 • I livförsäkringen ingår ersättning för förlorad avelsförmåga och livförsäkringen gäller utan självrisk. Livförsäkringsbeloppet baseras i första hand på inköpspriset/marknadsvärdet. Livförsäkringsbeloppet kan höjas om katten meriteras, exempelvis på utställning. För Huskatt/Bondkatt/Blandras är livbeloppet högst 1 000 kr, såvida inte katten har officiella utställningsmeriter.

  Undantag
  Livförsäkringen gäller inte för katt som kommer bort. 

 • Försäkringen är en kollektiv veterinärvårdsförsäkring och ersätter kostnader för veterinärvård under försäkringstiden om någon av de försäkrade hundarna drabbas av sjukdom eller olycksfall.  

Försäkringsinformation

I vårt fullständiga försäkringsvillkor kan du läsa om de tillstånd och behandlingar som försäkringen inte ersätter. Till exempel ersätts inte resor, förebyggande behandling, krage och dietfoder. Försäkringen ersätter inte heller kostnader för avlivning och kremering. För djur som importerats, eller dess avkomma, gäller särskilda undantag för vissa sjukdomar.

 • Vilken ersättningsnivå du än väljer så består självrisken av en fast del på 1500 kr. Till detta kommer en rörlig del av antingen 15% eller 25% på de kostnader som överstiger 1500 kr för varje självriskperiod. Vilken nivå av rörlig självrisk din försäkring ska ha väljer du när du tecknar den. Hos oss omfattar en självriskperiod hela 365 dygn, räknat från första veterinärbesöket. Det betyder att du kan spara tusenlappar om du måste besöka veterinären flera gånger under ett år.

 • När du flyttar din försäkring direkt från ett annat försäkringsbolag gäller din försäkring utan karens. Inte heller för olycksfallsskador tillämpas karens. Om din katt däremot varit oförsäkrad omedelbart före nyteckning gäller en karens för sjukdom på 20 dygn.

 • Om du drabbas av en skada som din förra veterinärvårdsförsäkring skulle ha täckt - men som inte täcks av vår - då ersätter vi dig enligt dina tidigare villkor.

  Du får dessutom när du vill under försäkringsåret säga upp din försäkring, utan att behöva vänta in ordinarie huvudförfallodag. Villkors-garantin hos oss gäller under ditt första försäkringsår och gäller för alla veterinärvårdsförsäkringar med motsvarande försäkringsbelopp. Villkorsgarantin omfattar inte eventuella tilläggsförsäkringar eller självrisker.

Viktiga dokument och villkor

Skillnaden mellan förköpsinformation och försäkringsvillkor är att vi i förköpsinformationen sammanfattat den allra viktigaste informationen från det fullständiga försäkringsvillkoret. På ditt försäkringsbrev framgår din personliga information kring de val du gjorde när du köpte försäkringen. Välj det försäkringsvillkor nedan som var gällande vid den tidpunkt som skadan inträffade eller det nu gällande om du är på väg att köpa en hundförsäkring hos oss.

Vanliga frågor och svar

  • Enkel veterinärvård - ersättning upp till 25 000 kr
  • Dubbel veterinärvård - ersättning upp till 50 000 kr
  • Dubbel veterinärvård - ersättning upp till 75 000 kr

  Med Dubbel veterinärvård får du

  I Dubbel veterinärvård ingår ersättning för röntgenformerna MR, CT eller liknande röntgenformer med högst 7 000 kr per år. Dessutom ersätts kostnader för receptbelagd/utskriven medicin med 7 000 kr per år och rehabilitering med 7 000 kr per år utöver ditt valda veterinärvårdsbelopp.