• Välkommen till team Företag & Industri! • Svenska försäkringsmäklare är eniga:
  Moderna försäkringar är förstahandsvalet

  Svenska försäkringsmäklares förening delar årligen ut  priset Årets sakförmedlardisk,
  vilket går till marknadens bästa försäkringsbolag inom företag och industri.
  I år gick det till Moderna Försäkringar. Läs mer.

 • Modernas service är bäst igen!


  - Det är fantastiskt kul att konstatera att vi i år igen, är det bolag som är mest på frammarsch!
  Vi blir aldrig nöjda. Vi måste hela tiden vara lyhörda och ha fokus på vad vi kan göra för att
  bli bättre – genom att alltid ställa oss frågan – vad är viktigt för förmedlare och assistenter?

  Ulf-Lennart Gertz Johansson - Chef Företag & Industri, Moderna Försäkringar