Villaägarnas Riksförbund

Villaägarnas Riksförbund_Moderna FörsäkringarVillaägarnas Riksförbund

Villaägrnas Riksförbund (Villaägarna) ger dig all möjlig form av stöd kring boende i villa. Utöver ovanstående områden hjälper Villaägarnas Riksförbund även till med planlösningsfrågor, fuktproblem, installation av bergvärme samt renovering av badrum. Villaägarna erbjuder ett stort antal informationsblad och mallar för avtal som du som medlem i Villaägarnas Riksförbund får ta del av vid behov.

Villaägarna ger juridisk rådgivning

Villaägarnas Riksförbund driver även flera viktiga juridiska ärenden. Det som är gemensamt för Villaägarnas juridiska åtaganden är att man går ihop tillsammans med ett flertal medlemmar och driver olika typer av ärenden. Exempel på detta kan t.ex. vara avstängning av gasleveranser och kraftfulla miljöstörningar som stör boendet i medlemmarnas områden.

Saknar du information på den här sidan?