Coronaviruset: Så gäller din försäkring

  • Skillnaden mellan hel, halv och trafikförsäkring

    Skillnaden mellan trafik-, halv-, och helförsäkring är hur omfattande försäkring är. En trafikförsäkring ersätter skador på personer och andras egendom och är obligatorisk att ha på en bil som körs i trafiken. I en halvförsäkring ingår trafikförsäkring samt ett utökad skydd som kallas för delkasko. Det innebär att du kan få ersättning vid stöld, brandskada, glasskada, samt maskinskada. Du får även räddningshjälp och rättskydd om du skulle råka ut för en tvist. En helförsäkring inkluderar såväl trafikförsäkring som delkasko (halvförsäkring) och den ersätter dessutom vagnskada - vilket innebär att skador på din egen bil ersätts vid t.ex.  kollision eller skadegörelse.

    Har du en bil som är yngre än tre år kan du ha en gällande vagnskadegaranti som biltillverkarna brukar erbjuda när du köper en ny bil. Vagnskadegarantin ersätter ofta i stort sett samma skador som momentet vagnskada i vår helförsäkring och då räcker det att du tecknar en halvförsäkring hos oss.