Coronaviruset: Så gäller din försäkring

  • Självrisk

    Självrisk är den del av skadekostnaden som du själv får betala. Vilken självrisk du betalar beror på vilken skada som har inträffat. För vissa skador gäller en grundsjälvrisk och för andra skador baseras självrisken på skadekostnaden. Grundsjälvrisk vid trafikskada är 1000 kr. Om du har en halvförsäkring gäller 1 500 kr i självrisk vid brandskada, stöldskada eller räddningsskada. Vid ersättningsbar maskinskada beror självrisken på hur långt bilen körts. Vid glasskador är självrisken 0 kr vid reparation och 2 000 kr vid utbyte. Grundsjälvrisk för vagnskada är valbar, 3500 kr eller 7000 kr. Vid krock med djur gäller försäkringen utan självrisk. I vissa situationer gäller försäkringen med särskild självrisk, se ditt försäkringsbrev och villkor.