Coronaviruset: Så gäller din försäkring

  • Måste jag teckna olycksfallsförsäkring innan en viss ålder?

    Nej, däremot måste du ha fyllt 18 för att kunna teckna vår olycksfallsförsäkring som sen gäller den livet ut