Coronaviruset: Så gäller din försäkring

  • Vem omfattas av min hem-/villahemförsäkring?

    Din hemförsäkring gäller för dig och dina hushållsmedlemmar förutsatt att de har samma bostad och folkbokföringsadress som du. På ditt försäkringsbrev framgår det hur många som omfattas av din hem-/villahemförsäkring