Fem frågor om försäkringar till Charlotta på Moderna

Idag är det relativt vanligt att man tecknar en gravidförsäkring när man är gravid. Men varför behöver man en gravidförsäkring? Här har vi frågat Charlotta som arbetar på Moderna Försäkringar om varför man behöver en gravidförsäkring.

Varför bör man ha en gravidförsäkring?
En gravidförsäkring ger ett grundskydd under graviditeten för den gravida, barnet och pappa/partner och ger till exempel ersättning vid medicinsk invaliditet vid olycksfall samt krishjälp om något skulle hända. Oftast har försäkringsbolagen både en gratisförsäkring samt en mer omfattande försäkring för ett mer komplett skydd som då kostar.

Vad skiljer en gratisförsäkring åt från en försäkring som kostar?
Detta är olika i olika försäkringsbolag. Med Moderna Försäkringars Gravidförsäkring Gratis får du som väntar barn ett kostnadsfritt grundskydd för dig själv, barnet och pappa/partnern. T ex krishjälp till dig och din partner om något allvarligt skulle hända. Med Modernas mer omfattande försäkring Gravidförsäkring Large kan du få ersättning om du måste göra akut kejsarsnitt eller drabbas av en
större blodförlust vid förlossningen. För vissa sjukdomar som kan drabba barnet, som t.ex. ett allvarligt hjärtfel eller en CP-skada, betalar vi ut ett engångsbelopp direkt vid diagnos. Oavsett om du tecknar en Gravidförsäkring Gratis eller en Gravidförsäkring Large hos Moderna Försäkringar får du under graviditeten möjligheten att teckna en Barnförsäkring Medium, utan att behöva fylla i en hälsodeklaration.

På vilket sätt skiljer sig Modernas gravidförsäkring från andra aktörer på marknaden?
Moderna erbjuder alla som har tecknat en gravidförsäkring möjligheten att teckna en Barnförsäkring Medium redan under graviditeten. På så vis elimineras risken att eventuellt inte kunna teckna en barnförsäkring när barnet är fött.

Varför ska man teckna en barnförsäkring tidigt, i detta fall innan barnet ens är fött?
Genom att erbjuda föräldrarna att teckna en barnförsäkring redan under graviditeten så eliminerar vi risken att föräldrarna eventuellt inte kan teckna en barnförsäkring när barnet är fött. Det gör att föräldrar slipper oroa sig för om man kan teckna en barnförsäkring eller inte.

När du tecknar en barnförsäkring så vill försäkringsbolagen normalt få en sjukdomshistorik på barnet genom att föräldrarna fyller i en hälsodeklaration för barnet. Sjukdomshistorik kan i värsta fall leda till att barnet inte får ett försäkringsskydd alls, t ex om barnet föds med andningsstörningar som kan vara vanligt om det föds med en sjukdom eller en skada. Dessa barn kan även gå miste om ett försäkringsskydd för helt andra sjukdomar och skador än de medfödda som de kan drabbas av i framtiden, t ex diabetes. Just det faktum att för tidigt födda barn och barn med medfödda sjukdomar oftast även undantas försäkringsskydd för helt andra sjukdomar eller skador än de medfödda är något som vi på Moderna vill råda bot på, och erbjuder nu föräldrarna att teckna en Barnförsäkring Medium innan barnet är fött, utan att fylla i en hälsodeklaration för barnet. Även om du slipper fylla i en hälsodeklaration för ditt barn kommer vi att ta hänsyn till läkarkontrollen som görs av ditt barn innan ni skrivs ut från BB, neonatal eller hemsjukvård. Det är först dagen efter  utskrivningen som sjukdelen i barnförsäkringen börjar gälla och de sjukdomar och skador som eventuellt upptäcks på BB, neonatal  och hemsjukvård kan därför påverka ditt barns försäkringsskydd.

Täcker en barnförsäkring alla skador och sjukdomar hos ett barn?
Det finns två olika delar i en barnförsäkring, både en olycksfallsdel och en sjukdel. Sjukdelen i barnförsäkringen börjar tidigast gälla dagen efter den dag man skrivits ut från BB, neonatal eller hemsjukvård i samband med förlossningen, oavsett om försäkringen är tecknad innan barnet är fött eller efter. Barnförsäkringen omfattar aldrig sjukdomar/skador som inträffar före dess att barnförsäkringen börjar gälla. Med Modernas Gravidförsäkring Large kan du däremot få ett engångsbelopp utbetalat direkt vid diagnos för vissa sjukdomar som kan drabba barnet, som t.ex. ett allvarligt hjärtfel eller en CP-skada. Tecknar du en barnförsäkring under graviditeten hos Moderna kommer ditt barn även få ett försäkringsskydd för eventuellt framtida sjukdomar och skador som inte har med medfödda sjukdomar och skador att göra. Hade du tecknat din barnförsäkring efter födseln på ett barn som har medfödda sjukdomar eller skador hade ditt barn inte fått en försäkring för framtida sjukdomar.