Har du drabbats av översvämning eller skyfall? Läs här. 

Klara, färdiga - barn!

Vi på Moderna Försäkringar vet att det är svårt att hinna med saker under barnets första levnadsår. Låt oss hjälpa dig med det vi kan bäst - att försäkra ditt nya liv. Teckna barnförsäkring

En av Sveriges bästa barnförsäkringar

Med Modernas Barnförsäkring Large är ditt barn försäkrat dygnet runt och ger ett omfattande försäkringsskydd vid olycksfall och för de allra flesta sjukdomar. Försäkringen är ett viktigt komplement till den försäkring ditt barn har genom förskolan eller skolan, som oftast bara gäller olycksfall. Vår Barnförsäkring Large är utsedd till en av Sveriges bästa när Konsumenternas Försäkringsbyrå jämförde Sveriges alla barnförsäkringar i juni 2018.

Tre fördelar med Modernas Barnförsäkring Large

 •  En av marknadens högsta ersättning om ditt barn skulle få en allvarlig diagnos, som t ex cancer, barnreumatism och hjärtoperation. 
 •  En av marknadens högsta ersättningar om ditt barn skulle få en bestående skada (medicinsk invaliditet)
 •  Dubbel ersättning om ditt barn inte kan arbeta som vuxen (ekonomisk invaliditet)

Tre viktigaste sakerna du behöver veta om en barnförsäkring:

 •  Säkerställ att barnförsäkringen kan ge ersättning både vid sjukdom och vid olycksfall.
 •  Skolan och kommunens försäkringar täcker oftast enbart olycksfall under skoltiden, samt till och från skolan. Under fritid, lov och helger är barnet helt oförsäkrat utan en barnförsäkring.  
 •  En hemförsäkring saknar ett fullgott skydd för sjukdom och olycksfall för barnet. I vissa hemförsäkringar finns ett olycksfallstillägg men med en mycket begränsad ersättning.

Vanliga frågor & svar om barnförsäkring

 • För att ditt barn ska ha möjlighet att få ersättning när olyckor och sjukdomar uppstår. Det är vanligare att barn drabbas av sjukdom än av olycksfall. En barnförsäkring täcker de flesta sjukdomar.

  Det är vanligt att tro att vi får ersättning (har ett skydd) via samhället, skola och förskola men många kommuner erbjuder bara ett olycksfallsskydd som gäller när barnet är i skolan samt till och från. Barn som inte ingår i förskoleverksamheten är helt oförsäkrade.

  En barnförsäkring är ett viktigt komplement till samhällsskyddet eftersom den har ett omfattande skydd även för sjukdomar.

  En viktig ersättning i barnförsäkringen är om ditt barn skulle få en bestående skada eller om ditt barn skulle bli så pass sjukt att de inte kan arbeta i vuxenålder och att du som förälder behöver vårda ditt barn (vid beviljat vårdbidrag).

 • En barnförsäkring innehåller möjlighet till ersättning både vid sjukdom och olycksfall.

 • En barnförsäkring gäller dygnet runt i hela världen med vissa undantag. Är du som barn eller ni som familj utomlands längre än 24 månader så behöver du kontakta Moderna Försäkring för att ta reda på vilka regler som gäller. 

 • Hos oss kan alla under 18 år och bosatta samt folkbokförda i Sverige teckna en barnförsäkring och alla har rätt till vårt grundskydd som innehåller både ersättning för sjukdom och olycksfall. Däremot rekommenderar vi alla föräldrar att ansöka om Barnförsäkring Medium eller Barnförsäkring Large för att ditt barn ska få ett mer omfattande skydd både för olycksfall och sjukdomar. 

 • Barnförsäkringen börjar gälla tidigast dagen efter den dag man ansökte om försäkringen om inget annat överenskommits. Grundskyddet kräver ingen hälsodeklaration. Barnförsäkring Medium och Barnförsäkring Large börjar gälla tidigast dagen efter den dag hälsodeklarationen skickades in.

  För ett nyfött barn börjar sjukdelen gälla tidigast dagen efter den dag som barnet skrivits ut från BB, neonatal eller hemsjukvård i samband med förlossningen.

  Om man tecknar barnförsäkringen innan barnet är fött (endast möjligt om man har en gravidförsäkring) börjar olycksfallsdelen gälla direkt efter förlossningen och sjukdelen börjar tidigast gälla dagen efter den dag man skrivits ut från BB, neonatal eller hemsjukvård i samband med förlossningen.

 • Vi rekommenderar alla föräldrar att teckna en barnförsäkring så tidigt så möjligt eftersom försäkringsbolagen tar hänsyn till barnets sjukdomshistorik.

  Med Modernas gravidförsäkring har du möjlighet att teckna en barnförsäkring redan under graviditeten. Läs mer om vad som gäller här

 • Modernas Barnförsäkring Large blev i januari 2018 för andra gången Sveriges Bästa Barnförsäkring i jämförelsen gjord av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vi har en av marknadens högsta ersättning om ditt barn får en allvarlig diagnos. Vår Barnförsäkring Large ger dubbel ersättning om ditt barn inte kan arbeta som vuxen (så kallad ekonomisk invaliditet). Vi har även marknadens enda barnförsäkring som gäller upp till 30 års ålder vilket rekommenderas av Råd&Rön

 • Modernas barnförsäkringar gäller upp till 30 års ålder.

 • En hemförsäkring saknar ett fullgott skydd för sjukdom och olycksfall. I vissa hemförsäkringar finns ett olycksfallstillägg men med en mycket begränsad ersättning. 

 • En hemförsäkring saknar ett fullgott skydd för sjukdom och olycksfall. I vissa hemförsäkringar finns ett olycksfallstillägg men med en mycket begränsad ersättning.

 • Det går att skaffa en barnförsäkring upp till 18 års ålder, däremot rekommenderar vi att skaffa en barnförsäkring så tidigt som möjligt innan eventuella sjukdomar eller skador har visat sig.  När man har fyllt 18 år går det inte längre att teckna en barnförsäkring utan då rekommenderar vi dig att skaffa en personförsäkring – sjuk och olycksfallsförsäkring. Läs mer här

 • Vi rekommenderar att du ska utgå från din familjesituation. Hur mycket har ni råd att betala och hur mycket skulle din familjs ekonomi påverkas om ditt barn skulle bli långvarigt sjukt eller allvarligt skadat vid ett olycksfall? Har ni råd att gå ned i tid för att vårda ett allvarligt sjukt barn?
  Kontakta vår kundservice om du vill ha råd kring vilket försäkringsbelopp du ska välja på 0200- 259 259 

 • Erbjudandet om barnförsäkring utan hälsodeklaration skickas ut ca tre veckor innan beräknad födsel.

  Om du har tecknat en Gravidförsäkring Gratis och redan har hunnit föda innan vecka 37 kan du tyvärr inte ta del av detta erbjudande. Grundskyddet i barnförsäkringen kan dock tecknas utan hälsodeklaration så det går alltid att teckna en barnförsäkring som omfattar både sjukdom och olycksfall (även om denna försäkring inte är lika omfattande).

  Om du har tecknat en Gravidförsäkring Large och föder före graviditetsvecka 37 måste du själv höra av dig till Moderna Försäkringars kundservice innan barnet är 14 dagar gammalt för att kunna teckna en barnförsäkring utan att behöva fylla i en hälsodeklaration.