• Hur skiljer sig Modernas Barnförsäkring Large i relation till en annan aktör?

    Modernas Barnförsäkring Large blev i januari 2018 för andra gången Sveriges Bästa Barnförsäkring i jämförelsen gjord av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vi har en av marknadens högsta ersättning om ditt barn får en allvarlig diagnos. Vår Barnförsäkring Large ger dubbel ersättning om ditt barn inte kan arbeta som vuxen (så kallad ekonomisk invaliditet). Vi har även marknadens enda barnförsäkring som gäller upp till 30 års ålder vilket rekommenderas av Råd&Rön