Vikten av försäkring

 Graviditet och barn förändrar livet

Det är en spännande period i livet och i början av en graviditet är det mycket att tänka på. Tankarna är på annat håll och det är lätt att glömma bort att barnet i magen saknar skydd. 

- En tecknad gravidförsäkring ger barnet skydd samt möjlighet att teckna en Barnförsäkring Medium redan under graviditeten utan att behöva svara på hälsofrågor, säger försäkringsexperten Charlotta Weithz på Moderna Försäkringar.

Ditt barn blir vuxen - se till att ha försäkring redan nu
Barn har oftast via kommunen en försäkring i förskola eller skola, men bara till viss del. Oftast täcker förskolans eller skolans försäkring bara barnet under skoltid och påväg till och från skolan, alltså inte hela dygnet. Försäkringen täcker oftast också bara skador som sker vid en olycka och inte skador på grund av sjukdom. 

- En vanlig missuppfattning är att barnens skydd genom skolan täcker allt. Vi vill göra både blivande och nyblivna föräldrar medvetna om vikten av att teckna en barnförsäkring för att säkra även framtiden som vuxen. Får barnet på grund av sjukdom eller en olycka en permanent funktionsnedsättning och inte kan försörja sig som vuxen kan en barnförsäkring ge en chans till en bättre framtid, fortsätter Charlotta. 

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger dig vägledning
Konsumenternas är en oberoende försäkringsbyrå där du kan få vägledning och hjälp med dina privata försäkringar i frågor rörande försäkringsärenden. De hjälper dock inte till med försäkringar som administreras av försäkringskassan.  

- Konsumenternas Försäkringsbyrå ger vår barnförsäkring Large högsta betyg (april 2019).