STÅENDE AXELLYFT ÅT SIDAN

Utgångsställning: Stående med axelbretts avstånd mellan fötterna, gummibandet under en eller båda fötterna

Instruktion:

  • För händerna åt sidan
  • Vänd tillbaka då armarna är i horisontalläge om inte gummibandets motstånd stoppat rörelsen innan
  • Det ska hela tiden finnas en spänning i gummibandet (så korta ner vid behov)
  • Tänk på att ha en stabil överkropp genom att aktivera bukmusklerna

Tränar främst: Axelmusklerna