Vem kan teckna Modernas barnförsäkring?

För att kunna teckna en barnförsäkring krävs det

  • att barnet är under 18 år
  • att barnet har ett svenskt personnummer
  • att barnet är bosatt och folkbokfört i Sverige.