Coronaviruset: Så gäller din försäkring

Hej Redaktörer,

Den här guiden förklarar hur man bäst använder det nya gränssnittet för Moderna Försäkringar och ger tips på hur man kan kommunicera innehåll på hemsidan. Guiden omfattar även hur man bör använda blocktyperna.

Another Agency, tillsammans med Esatto, jobbar kontinuerligt med att utveckla gränssnittet för Moderna Försäkringar, Atlantica och Bilsport MC och därför kommer även den här guiden att uppdateras och ändras.

Om man är osäker på något kan man kontakta:
Ulrika Fernlund, Web Manager Moderna Försäkringar
Email: ulrika.fernlund@modernaforsakringar.se