Alla Blocktyper

Inne i episerver kan man skapa olika block och de blocken har olika inställningar. Nedan visas de blocken som bör användas av redaktörer inom Moderna.