Behandling av personuppgifter Läs mer

Dropdown Teaser Block

Drop-down teaser block används för att beräkna pris när det finns olika block att räkna pris ifrån. Alltså när användaren själv kan välja vilken försäkringen den vill räkna pris på utifrån en drop-down.
Exempel här: http://www.modernaforsakringar.se

Inställningar:

  • Blocket är anpassat för en standard page eller start page
  • Blocket är anpassat för att ligga i Area oavsett sidtyp
  • Blocket ska ha Display settings: Large
  • Blocket läser in External Actions Block
  • Bilden man väljer visas för båda alternativen dock ändras rubriken beroende på vilket External action block som är valt.
  • OBS: Det här blocket är anpassat för att alltid ligga i toppen av en sida och visas inte rätt om det ligger mitt i en sida.

Drop-down teaser block: Ja & Nej

Ja

Här ligger blocket i rätt content area och används på det sättet som blocket är anpassat för och ser därför ut som det ska. (Ligger även rätt på den här sidan, i sid-toppen)

Behandling av personuppgifter Läs mer

Nej

Här ligger blocket i en content area som blocket ej är anpassat för vilket resulterar i att funktionen inte är densamma och blocket ser inte ut som det bör.