External action block

Behandling av personuppgifter Läs mer

External Action Block

External action används av besökaren för att beräkna ett pris på en försäkring.
Exempel här: http://www.modernaforsakringar.se/forsakringar/hemforsakring/bostadsrattsforsakring/ 

Inställningar

  • Blocket är anpassat för att användas på en standard page eller start page.
  • Blocket är anpassat för att ligga i Area oavsett sidtyp.
  • Blocket ska ha Display settings: Large på både en standard page och start page.
  • Blocket är anpassat för att ligga högst upp på en sida, alltså inte mitt i en sida eller längst ner.
  • Blocket ska ha Block layout: Top
  • Personal Data Info Page: Det är viktigt att man alltid länkar till PUL när det här blocket används.
  • Viktigt: Det är också viktigt att stämma av innan man gör ändringar i det här blocket då inställningarna är från Winsure och är unika för varje försäkring
  • Video URL: För Moderna Smart används en video som är synlig i det här blocket, om man vill lägga in en video gör man det under Help. Tänk på att videon bör vara direkt kopplad till försäkringen och används bara vid speciella behov, så som för Moderna Smart. 

Samma sak gäller om man kopierar ett External Action Block och använder på annat ställe, då bör man säkerställa med Ulrika att man gör rätt eftersom att det kan påverka försäljningen av Modernas produkter om man gör fel.