Coronaviruset: Så gäller din försäkring

News List Block

News list block används för att visa nyheter och pressreleaser.
Exempel här: https://www.modernaforsakringar.se/om-moderna/pressmeddelande-och-nyheter/ 

Inställningar:

  • Blocket är anpassat för att användas på en standard page
  • Blocket är anpassat för att placeras i standard content area
  • Blocket ska ha Display settings: Automatic
  • Blocket läser in Standard pages som behöver ligga i en samlad nodstruktur som man pekar ut i blocket.
  • OBS: Teaser Heading och Teaser Text behöver ställas in på nyhetens sida. Se Checklista: Att skapa en sida.

News list block: Ja & Nej

Ja

En standard page med nyhet där Teaser information har fyllts i.

Nej

En standard page med nyhet där Teaser information inte har fyllts i.

Resultat

En nyhet med ingress text, en utan vilket gör att nyheterna ser olika ut. Även om det är en väldigt kort artikel så är det bra att alltid lägga till en teaser text så att det alltid ser enhetligt ut.

Läs även: