Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

Teaser List Block

Teaser list block används för att lista produkter, alltså försäkringar.
Exempel här
: http://www.modernaforsakringar.se

Läs även, skillnad mellan Help Teaser List Block och Teaser List Block.

*Just nu fungerar det inte att ha det här blocket mitt i en sidan, marginalerna mellan text och bakgrund blir fel men detta ska åtgärdas, när det är klart kommer guiden att uppdateras.

Inställningar

  • Blocket är anpassat för att användas på en standard page eller start page.
  • Blocket är anpassat för att ligga i Standard content area på en standard page
  • Blocket är anpassat för att ligga i Narrow Content area på en start page
  • Blocket ska ha Display settings: Large på både en standard page och start page.
  • Number of teasers: Är antalet bildrutor som visas. Om man ställer in färre än sidor som är länkade kommer blocket att visa så många som ställt in och sedan lägga till "Visa Fler." Den här funktionen används på Modernas Startsida, men används inte på Modernas Försäkringssida eftersom att där vill vi visa alla försäkringar som finns, inte bara vissa, som vi vill på startsidan.

Hantering av bilder

De bilder som visas är de bilder som ligger på sidan som teasern länkar till.

Exempel: Bilden för Bilförsäkring, ställs in på sidan som handlar om Bilförsäkring, under Properties, Teaser och Background Image. Bilden bör ha en stark koppling till produkten.

Bild properties:
Dimensioner: 480px x 276px

Det är viktigt att bilden har rätt dimensioner.

Teaser list block - Ja & Nej

Bilden till vänster har rätt dimensioner (480px x 276px) medan bilden till höger har fel dimensioner (584px x 764px) och om man använder den bilden utan att beskära den så kommer den inte bete sig rätt i blocket.

Ja

Här ligger Teaser list blocket i rätt content area och det blir inget mellanrum mellan blocket och footern.

Nej

Här ligger Teaser list blocket i fel content area vilket gör att det blir ett mellanrum mellan blocket och footern och så bör det inte se ut.