Rubrik

Genom att använda Display Settings går det att visa bilder i olika storlekar. Det finns fyra olika format - AutomaticSmall, Medium och Large. Bilden behöver då ligga som ett fristående block och det gör man genom att dra in bilden i Narrow Content Area och sedan välja vilken Display Setting man vill ha.

Underrubrik

En underrubrik blir en H2 och påverkar då SEO så om man kan är det förmånligt att inkludera sökoptimerade ord i en underrubrik. Läs mer om SEO här. Man kan också göra text fetare eller kursiv beroende på vad man vill kommunicera.

Det går även att göra numrerade listor:

  1. Lorem ipsum dolor sit amet
  2. Consectetur adipiscing elit
  3. Integer vitae nulla eleifend massa convallis sagittis. 

Eller punktlistor:

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Consectetur adipiscing elit
  • Integer vitae nulla eleifend massa convallis sagittis. 

Genom att använda de olika formaten där det är relevant kan man skapa content som blir rikare än bara enkel text. Det man också ska tänka på är att inte använda för många radbryten på en sida eftersom att det skapar problem i mobilen, eller i en mindra skärm. Det är bättre att bara göra ett radbryte när det är nytt stycke.

Nej - många radbryten

När man gör en sida med många radbryten blir det väldigt mycket tom vit yta vilket inte fyller någon funktion samt att det blir stora vita ytor i mobilen som ibland kan skapa problem.

Tillsammans ger vi mer!

Som Moderna Bonuskund får du numera även självriskreducering med upp till 1 000 kr vid en skada som ersätts av din boende-, bil- eller djurförsäkring hos Moderna Försäkringar. Storleken på självriskreduceringen är, liksom rabatten, baserad på hur många bonusgrundande produktgrupper du har tecknat försäkringar i. Självriskreduceringen kan användas en gång per hushåll och kalenderår.

Kommunicera rabatt och erbjudande

Om man till exempel vill kommunicera rabatt eller erbjudande kan man göra det med text och bild. Där man använder Rubrik + Brödtext och sedan en bild under. Alltså inte text och bild bredvid varandra. Läs mer om Content Blocket