Med anledning av Coronaviruset avråder UD från resor till Kina. Läs mer här om hur din försäkring gäller. 

Rubrik

Genom att använda Display Settings går det att visa bilder i olika storlekar. Det finns fyra olika format - AutomaticSmall, Medium och Large. Bilden behöver då ligga som ett fristående block och det gör man genom att dra in bilden i Narrow Content Area och sedan välja vilken Display Setting man vill ha.

Underrubrik

En underrubrik blir en H2 och påverkar då SEO så om man kan är det förmånligt att inkludera sökoptimerade ord i en underrubrik. Läs mer om SEO här. Man kan också göra text fetare eller kursiv beroende på vad man vill kommunicera.

Det går även att göra numrerade listor:

  1. Lorem ipsum dolor sit amet
  2. Consectetur adipiscing elit
  3. Integer vitae nulla eleifend massa convallis sagittis. 

Eller punktlistor:

  • Lorem ipsum dolor sit amet
  • Consectetur adipiscing elit
  • Integer vitae nulla eleifend massa convallis sagittis. 

Genom att använda de olika formaten där det är relevant kan man skapa content som blir rikare än bara enkel text. 

Bilder

När det kommer till bilder finns det mycket flexibilitet för redaktörer. Det som är viktigt är att man inte laddar upp en bild som är för stor för då blir laddningstiden på sidan väldigt lång. Man kan ha som mått att försöka hålla bilderna mellan 100-800KB. Dimensionerna på bilder kan variera i artiklar och sidan hanterar de flesta dimensionerna men när det kommer till blocken Help Teaser List Block och Teaser List Block är det viktigt att använder rätt dimensioner. 

Det är även viktigt att man kollar att bilden inte ser pixlig eller suddig ut. Om bilden är pixlig eller suddig så är det på grund av den är för liten och då behöver man hitta en bild med högre upplösning.

Om man lägger två bilder bredvid varandra blir det bäst om de bilderna är samma storlek.

Kommunicera rabatt och erbjudande

Om man till exempel vill kommunicera rabatt eller erbjudande kan man göra det med text och bild. Där man använder Rubrik + Brödtext och sedan en bild under eller över. Alltså inte text och bild bredvid varandra. Läs mer om Content Blocket 

Undvik många radbryten

Det man också ska tänka på är att inte använda för många radbryten på en sida eftersom att det skapar problem i mobilen, eller i en mindra skärm. Det är bättre att bara göra ett radbryte när det är nytt stycke. När man gör en sida med många radbryten blir det väldigt mycket tom vit yta vilket inte fyller någon funktion samt att det blir stora vita ytor i mobilen som ibland kan skapa problem.

För att kolla hur långa rubriker blir och hur texten beter sig i mobilen kan man antingen kolla direkt på sin mobil, eller använda preview funktionen i episerver.

Man kan även länka vidare

Genom att använda Help Teaser List Block eller Teaser List Block, kan man även länka vidare till andra delar av siten. T ex kan man länka till relaterade försäkringar med Teaser List Block om man vill driva mot ett sälj. Och man kan länka med hjälp av Help Teaser List Block till andra artiklar på sidan. Det är viktigt att förstå skillnaden på dessa block när vilket används.