Anmäl en skada

Har ditt djur blivit sjukt eller råkat ut för en olycka? Här nedan hittar du den information som du behöver för att få hjälp av din försäkring:

Är du osäker på om du behöver åka till veterinären - kontakta FirstVet, din veterinär direkt i mobilen. Du har tre kostnadsfria videomöten per år.

Direkt på kliniken - be veterinären om en direktreglering.

Har du redan varit hos veterinären - skicka din skadeanmälan till:

Moderna Djurförsäkringar
Djurskador
FE398
106 56  Stockholm

Vill du skicka dem via e-post så skickar du dem till: skador@modernadjurforsakringar.se

Har du några frågor – tveka inte att ringa vår kundtjänst. Vi kan många gånger hjälpa dig till en enklare hantering när läget är svårt som det är.

Är du veterinär eller personal på en veterinärklinik? Här hittar information för veterinärer om direktreglering eller hur du gör för att komma i kontakt med oss.

Vi hjälper dig och din hund eller katt

 • Du får i din veterinärvårdsförsäkring tre kostnadsfria besök hos FirstVet - veterinärkliniken på nätet. Här kan du få rådgivning innan du besöker en veterinärklinik. I många fall kan de ge dig den hjälp som du behöver så att du slipper åka till en fysisk klinik. Läs mer här och boka ett möte.

  Vid ett besök på en veterinärklinik är det enklaste att du ber veterinären göra en s.k. direktreglering. Det innebär att de mejlar eller faxar fakturan till oss i förväg eller medan du väntar, och de får direkt veta av oss hur stor del vi kan ersätta direkt till dem och hur stor del du ska stå för själv. Du betalar självrisk och den del du ska stå för själv till kliniken.

  Vår direktregleringsservice är öppen vardagar 08.00 – 16.00.

  För att en direktreglering kunna genomföras så behöver fakturan från veterinären alltid åtföljas av försäkringsnummer/personnummer och en journalkopia som visar vad som hänt och vilka undersökningar som utförts.

  Är det av någon anledning inte möjligt att göra en direktreglering så kan du skicka in dina kvitton till oss i efterhand.

 • Om du redan har varit hos veterinären och själv har betalat hela kostnaden, så kan du skicka in dina kvitton till oss i efterhand. Vi betalar då ut ersättningen till det bankkonto du anger.

  Vill du skicka in dina kvitton per post så skickar du dem till:

  Moderna Djurförsäkringar
  Djurskador
  FE398
  106 56  Stockholm

  Vill du skicka dem via e-post så skickar du dem till:

  skador@modernadjurforsakringar.se

  Glöm inte att ange ditt försäkringsnummer/personnummer, samt vilket bankkontonummer du önskar få utbetalningen till.

 • Har du en livförsäkring på din hund så omfattar den att hunden kommer bort eller stjäls.

  • Anmäl försvinnandet till oss så snart som möjligt
  • Du ska göra noggranna efterforskningar under minst en månad och annonsera i ortspress/lokalradio/internet samt göra en polisanmälan.
  • Om hunden efter en månad inte återfunnits så gör du en skadeanmälan där du bifogar annonsutdrag, polisrapport och intyg om att hunden inte har återfunnits.

  Försäkringen omfattar inte katt som kommit bort eller stulits.

   

   

Viktiga dokument

För att vi ska kunna hjälpa dig på bästa sätt behöver du fylla i en skadeanmälan samt lämna in ett veterinärintyg. Fyll i formulären och skicka dem sedan till: Moderna Djurförsäkringar, FE 398, 106 56 Stockholm.

Vanliga frågor och svar

 • Om din hund eller katt drabbats av en ersättningsbar skada/sjukdom så ersätter försäkringen dina kostnader för veterinärvård, med avdrag för självrisk.

  Som veterinärvård räknas den undersökning och behandling din hund/katt får av veterinär, och inte sådana övriga kostnader som t.ex. försäljning (foder, krage, eller liknande), administration (kostnad för direktreglering eller utfärdande av recept), eller skötsel och förebyggande behandling (vaccination, kloklippning, eller liknande).

  Din fasta självrisk dras bara av en gång per 365 dagar, så den dras av från den första fakturan som inkommer till oss – därefter dras den inte igen förrän vid det första veterinärbesöket efter att 365 dagar har passerat.
  Din rörliga självrisk (15% eller 25%) dras av vid varje enskild faktura som inkommer till oss.

  Har du en utökad försäkring (Dubbel) som även ersätter receptföreskriven medicin och rehabilitering, så ersätts dessa kostnader helt utan självrisk, under förutsättning att dina kostnader för veterinärvård redan överstiger den fasta självrisken.

 • Normalt ersätter din försäkring kostnader för veterinärvård till följd av olycksfallsskador eller sjukdomar.

  Det kan finnas omständigheter som gör att ersättningen påverkas – din hund/katt kanske har varit drabbad av denna åkomma redan innan försäkringen började gälla, eller så måste vissa förutsättningar vara uppfyllda för att ersättning för just denna sjukdom eller behandling ska kunna utbetalas. Dessa förutsättningar omnämns i sådana fall i villkoren.

  I de flesta fall ersätter försäkringen, men vill du och din veterinär vara säkra på att en viss kostsam eller långvarig behandling är ersättningsbar innan ni påbörjar den, så finns alltid möjligheten att begära ett förhandsbesked. Då mejlar eller faxar din veterinär in journalkopior till oss tillsammans med den aktuella frågeställningen, och får därefter svar från oss redan i förväg om hur försäkringen kan hjälpa till. Sådant förhandsbesked kan endast lämnas direkt till veterinär.

 • Tandfrakturer, avbrutna tänder, sprickor, och liknande skador ersätts i de flesta fall, såvida det inte är en bakomliggande sjukdom som orsakat frakturen.

  Tandsjukdomar som till exempel FORL (autoimmun nedbrytning av tandemaljen hos katt), karies (tandröta/hål), parodontit (tandlossning), gingivit (tandköttsinflammation), och olika problem relaterade till tandsten (cremor dentis) ersätts inte från försäkringen.

  Borttag av kvarsittande mjölktänder ersätts inte, dock kan en senare korrigering av bettet ersättas om hunden/katten tidigare har haft ett felfritt bett – se villkoren för närmare information.

 • Som plastikoperation räknas all kirurgisk korrigering/operation av hud och/eller slemhinnor.

  Det behöver alltså inte vara på grund av utseendemässiga skäl, utan en plastikoperation på djur utförs nästan uteslutande av medicinska skäl.

  Plastikoperation för hund/katt ersätts normalt under vissa förutsättningar, och för några raser ersätts vissa åtgärder inte alls. Se villkoren för närmare information.

 • Karenstiden innebär att försäkringen inte omfattar sjukdomar som påbörjats inom de första 20 dygnen efter att försäkringsperioden startat. Har en sjukdom enligt veterinär påbörjats inom dessa första 20 dygn, men inte visat symtom förrän senare, så omfattas inte heller denna sjukdom av försäkringen.

  Karenstiden kan tas bort – om du till exempel överför din hund/katt utan avbrott från ett annat försäkringsbolag, eller om du har en valp (under 12v) eller kattunge (under 14v) med ett veterinärintyg som är högst sju dagar gammalt och utan anmärkning. Se villkoren för närmare information.

  Vid olycksfall är det ingen karenstid.

 • Vid exempelvis led- och skelettsjukdomar för hund eller plastikoperation av medicinska skäl så ersätts veterinärvårdskostnaderna under förutsättning att din hund eller katt varit försäkrad sedan före fyra månaders ålder och sedan varit oavbrutet försäkrad sedan dess.

  Detta beror på att de flesta sådana problem relaterade till utvecklingsrubbningar debuterar under hundens/kattens utvecklingsperiod från c:a 4-18 månaders ålder, och är hunden/katten införsäkrad efter dess så är utvecklingsrubbningen oftast redan påbörjad, även om inga symtom hunnit visa sig då.

  Hunden/katten behöver inte har varit försäkrad i ett och samma försäkringsbolag under denna tid, men försäkringen måste ha varit oavbruten, det vill sägas påbörjats i det nya bolaget samma dag som den avslutats i det tidigare.

 • I de flesta fall påverkar det inte alls din försäkring, utan den gäller precis som vanligt.

  I vissa fall kan dock en till synes liten åkomma – till exempel en urinvägsinfektion, en öroninflammation, eller kanske några röda utslag med lite klåda – vara ett första symtom på en bakomliggande sjukdom eller ett återkommande problem. Har de första symtomen påbörjats redan innan försäkringen tecknades, så kommer inte försäkringen att kunna ersätta kostnader relaterade till den bakomliggande/återkommande sjukdomen.

  Med anledning av ovanstående är det mycket viktigt att du upplyser oss om de åkommor din hund/katt har haft innan du tecknar försäkring hos oss. Vi guidar dig till att hitta bästa lösning för dig och ditt husdjur.

 • En reservation är en förtydligande text som visar ett undantag i din försäkrings omfattning, beroende på att din hund/katt redan har eller har haft en påbörjad sjukdom eller ett återkommande problem innan försäkringen tecknades hos oss.

  I de flesta fall då en reservation sätts, så skrivs denna förtydligande text in i försäkringen redan i samband med nytecknandet, för att det ska vara tydligt att en redan påbörjad sjukdom/skada inte omfattas. Ibland kan en reservation skrivas in senare i samband med skadereglering, om det framgår av journal eller annat underlag att den aktuella sjukdomen/skadan påbörjats redan innan försäkringen tecknades.

  Reservationstexten syns på ditt försäkringsbrev.

  En reservation kan vara permanent, eller omprövningsbar efter en viss tid. Är den omprövningsbar efter en viss tid så framgår det av ditt försäkringsbrev, liksom hur du gör för att få den omprövad.

 • Försäkringen för din hund/katt omfattar endast kostnader för skada eller sjukdom som drabbar djuret.

  För skador som hunden eller katten orsakar på annans egendom så finns möjligheten att pröva ersättningsfrågan från ansvarsdelen i din hemförsäkring. Kontakta det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för ansvarsskador.

  Du som är hundägare har ett strikt ansvar för din hund. Du blir därför skadeståndsskyldig om din hund skulle orsaka en skada, oavsett om du haft uppsikt över hunden eller inte.

 • Försäkringen för din hund/katt omfattar endast kostnader för skada eller sjukdom som drabbar djuret.

  För skador som hunden eller katten orsakar på din egen egendom ser möjligheten till ersättning olika ut beroende på vilka villkor som gäller för din hemförsäkring. I många fall är allriskskador (plötsliga oförutsedda händelser) på lös egendom undantagna från försäkringens omfattning om de är orsakade av djur. Kontakta därför det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för egendomsskador.

 • Ett dolt fel hos en hund eller katt är en skada eller sjukdom som påbörjats redan innan veterinärbesiktning och leverans, men som inte visat symtom förrän efter dess.

  Ofta räknas olika typer av medfödda defekter som dolda fel, eftersom de i många fall inte uppmärksammas förrän en tid efter leveransen. Även en förvärvad sjukdom eller skada kan vara ett dolt fel, om den enligt veterinärs bedömning påbörjats redan innan leverans men inte visat symtom förrän efter dess.

  En skada eller sjukdom som upptäcks eller normalt sett borde ha upptäckts i samband med veterinärbesiktning/leverans är dock inte ett dolt fel – den är ju upptäckt innan leverans.

  En ärftlig sjukdom eller utvecklingsrubbning som inte börjat utvecklas förrän efter leveransen är inte heller ett dolt fel.

  För att kunna bedöma om en skada eller sjukdom är ett dolt fel behöver vi förutom veterinärens kvitto även få en kopia på journalen, en kopia på veterinärintyget från besiktningen, samt en kopia på köpeavtalet.

 • Försäkringen gäller under 30 dagar från avresedagen i alla länder dit djur enligt Jordbruksverkets regler kan föras fram och tillbaka utan karantän. För längre vistelser kan särskilt utlandstillägg tecknas i förväg. Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig med det.

  Har du besökt veterinär i utlandet skickar du in kvitton/fakturor till oss enligt beskrivning ovan, se Anmäl skada för hund respektive katt. Observera att det ibland kan ta lite längre tid att få svar om kvitton/fakturor är på annat språk än svenska, norska, danska, finska eller engelska.

 • Om du inte får ersättning för en skada och anledningen är att skadan har förelegat innebär det att sjukdomen eller skadan har funnits eller börjat utvecklas innan försäkringen tecknades.

  Ett exempel: Din hund eller katt blir plötsligt halt och det visar sig vid röntgen att det finns en pålagring i en led. Djuret har inte visat några symptom fram till dess, men veterinären bedömer att pålagringen har pågått under en längre tid, och skadan kan således börjat utvecklas före försäkringen tecknades även om symptomen visar sig först nu. Det är veterinärmedicinsk expertis som avgör när en sjukdom påbörjats.

 • Vi handlägger alla inkomna ärenden i turordning så snabbt vi kan, eftersom vi vet att det alltid är viktigt med smidig hantering när en älskad familjemedlem är sjuk eller skadad.

  Ibland behöver vi dock ytterligare information i samband med skadereglering, ofta i form av en journalkopia eller annat veterinärmedicinskt utlåtande. Oftast påverkar inte detta handläggningstiden, men ibland kan det orsaka en viss fördröjning. Vi återkommer givetvis till dig så snart vi har ett besked att ge dig.

 • Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du blivit bemött kan du vända dig till den avdelning som handlagt ärendet, det är oftast tillräckligt för att situationen ska klaras upp. 

  Det finns också möjlighet att vända sig till Klagomålsansvarig på Mo­derna Försäkringar, som ser till att klagomålet hanteras.  För att så snabbt som möjligt kunna hjälpa till med klagomålet, behöver vi få information om skadenummer/försäkringsnummer samt namn och adress. Vi vill också att du beskriver vad det är i Moderna Djurförsäkringars beslut som du anser är fel.

  Du når Klagomålsansvarig genom att mejla eller skriva till:
  Moderna Försäkringar, Klagomålsansvarig
  Box 7830, 103 98 Stockholm.
  klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se 

  Vi kan behöva lite tid på oss att fatta beslut i ärendet men vi återkommer senast inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.

  Det finns även ytterligare sätt att pröva ditt ärende – kontakta vår avdelning Djurskador för närmare information.

 • Om en du är missnöjd med hur din hund eller katt har behandlats på en veterinärklinik eller om du misstänker att djuret har felbehandlats, så kan du vända dig till Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård hos Jordbruksverket:

  Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård
  Box 322
  551 15 Jönköping

  Tel. 036- 15 58 53
  Fax. 036-19 05 46
  E-post. vetansvar@jordbruksverket.se
  Webbplats.  www.vetansvar.se