• Jag har redan varit hos veterinären med min hund/katt - hur gör jag en skadeanmälan?

  Om du redan har varit hos veterinären och själv har betalat hela kostnaden, så kan du skicka in dina kvitton till oss i efterhand. Vi betalar då ut ersättningen till det bankkonto du anger.

  Vill du skicka in dina kvitton per post så skickar du dem till:

  Moderna Djurförsäkringar
  Djurskador
  FE398
  106 56  Stockholm

  Vill du skicka dem via e-post så skickar du dem till:

  skador@modernadjurforsakringar.se

  Glöm inte att ange ditt försäkringsnummer/personnummer, samt vilket bankkontonummer du önskar få utbetalningen till.