• Anmäl skada för hund

  Direktreglering av skada

  1. Lämna ditt försäkrings- eller personnummer till personalen och säg att du vill ha veterinärvårdskostnaderna direktreglerade
  2. Personalen kontaktar våra skadereglerare
  3. Du betalar självrisken till kliniken/djursjukhuset
  4. Vi betalar resten direkt till kliniken/djursjukhuset

  Om vi inte kan direktreglera skadan

  1. Betala till kliniken/djursjukhuset
  2. Skicka fakturan till: Moderna Djurförsäkringar, FE 398, 106 56 Stockholm.

  Kom ihåg att ange till vilket konto du vill ha pengarna utbetalda!

  Om ditt djur dör eller måste avlivas

  1. Vid akut skada då avlivningstillstånd önskas – kontakta oss på telefon 0200-213 213.
  2. Skicka skadeanmälan och utlåtande från behandlande veterinär till: Moderna Djurförsäkringar, FE 398, 106 56 Stockholm.

  Är diagnos eller skadeorsak osäker kan obduktion begäras och ett utlåtande bifogas – fråga oss om du är osäker!

  Hund som kommit bort

  • Anmäl försvinnandet till oss så snart som möjligt
  • Du ska göra noggranna efterforskningar (t ex annonsera i ortspressen och lokalradion) samt göra en polisanmälan

  Vid trafikolycka

  • Vid trafikolyckor ska påkörande bils förare, bilens registreringsnummer och bilens försäkringsbolag anges.
  • Är bilföraren okänd ska polisanmälan göras och minnesanteckning från polisen bifogas skadeanmälan.
  • Bilägaren drabbas inte av bonusförlust vid påkörningsolyckor med hund