• Min hund/katt har skadat min väns soffa – ersätter försäkringen kostnaden?

    Försäkringen för din hund/katt omfattar endast kostnader för skada eller sjukdom som drabbar djuret.

    För skador som hunden eller katten orsakar på annans egendom så finns möjligheten att pröva ersättningsfrågan från ansvarsdelen i din hemförsäkring. Kontakta det försäkringsbolag där du har din hemförsäkring, och be att få tala med avdelningen för ansvarsskador.

    Du som är hundägare har ett strikt ansvar för din hund. Du blir därför skadeståndsskyldig om din hund skulle orsaka en skada, oavsett om du haft uppsikt över hunden eller inte.