• Vad är ett dolt fel hos hund eller katt?

    Ett dolt fel hos en hund eller katt är en skada eller sjukdom som påbörjats redan innan veterinärbesiktning och leverans, men som inte visat symtom förrän efter dess.

    Ofta räknas olika typer av medfödda defekter som dolda fel, eftersom de i många fall inte uppmärksammas förrän en tid efter leveransen. Även en förvärvad sjukdom eller skada kan vara ett dolt fel, om den enligt veterinärs bedömning påbörjats redan innan leverans men inte visat symtom förrän efter dess.

    En skada eller sjukdom som upptäcks eller normalt sett borde ha upptäckts i samband med veterinärbesiktning/leverans är dock inte ett dolt fel – den är ju upptäckt innan leverans.

    En ärftlig sjukdom eller utvecklingsrubbning som inte börjat utvecklas förrän efter leveransen är inte heller ett dolt fel.

    För att kunna bedöma om en skada eller sjukdom är ett dolt fel behöver vi förutom veterinärens kvitto även få en kopia på journalen, en kopia på veterinärintyget från besiktningen, samt en kopia på köpeavtalet.