• Hur mycket ersätter min försäkring?

    Om din hund eller katt drabbats av en ersättningsbar skada/sjukdom så ersätter försäkringen dina kostnader för veterinärvård, med avdrag för självrisk.

    Som veterinärvård räknas den undersökning och behandling din hund/katt får av veterinär, och inte sådana övriga kostnader som t.ex. försäljning (foder, krage, eller liknande), administration (kostnad för direktreglering eller utfärdande av recept), eller skötsel och förebyggande behandling (vaccination, kloklippning, eller liknande).

    Din fasta självrisk dras bara av en gång per 365 dagar, så den dras av från den första fakturan som inkommer till oss – därefter dras den inte igen förrän vid det första veterinärbesöket efter att 365 dagar har passerat.
    Din rörliga självrisk (15% eller 25%) dras av vid varje enskild faktura som inkommer till oss.

    Har du en utökad försäkring (Dubbel) som även ersätter receptföreskriven medicin och rehabilitering, så ersätts dessa kostnader helt utan självrisk, under förutsättning att dina kostnader för veterinärvård redan överstiger den fasta självrisken.