• Gäller försäkringen om jag tar med min hund eller katt utomlands?

    Försäkringen gäller under 30 dagar från avresedagen i alla länder dit djur enligt Jordbruksverkets regler kan föras fram och tillbaka utan karantän. För längre vistelser kan särskilt utlandstillägg tecknas i förväg. Kontakta vår kundservice så hjälper vi dig med det.

    Har du besökt veterinär i utlandet skickar du in kvitton/fakturor till oss enligt beskrivning ovan, se Anmäl skada för hund respektive katt. Observera att det ibland kan ta lite längre tid att få svar om kvitton/fakturor är på annat språk än svenska, norska, danska, finska eller engelska.