• Jag är missnöjd med det ersättningsbesked som jag har fått av Moderna Djurförsäkringar – hur gör jag för att ompröva ärendet?

  Vår målsättning är nöjda kunder. Om du inte är nöjd med beslutet i ett ärende eller hur du blivit bemött kan du vända dig till den avdelning som handlagt ärendet, det är oftast tillräckligt för att situationen ska klaras upp. 

  Det finns också möjlighet att vända sig till Klagomålsansvarig på Mo­derna Försäkringar, som ser till att klagomålet hanteras.  För att så snabbt som möjligt kunna hjälpa till med klagomålet, behöver vi få information om skadenummer/försäkringsnummer samt namn och adress. Vi vill också att du beskriver vad det är i Moderna Djurförsäkringars beslut som du anser är fel.

  Du når Klagomålsansvarig genom att mejla eller skriva till:
  Moderna Försäkringar, Klagomålsansvarig
  Box 7830, 103 98 Stockholm.
  klagomalsansvarig@modernaforsakringar.se 

  Vi kan behöva lite tid på oss att fatta beslut i ärendet men vi återkommer senast inom två veckor med besked om hur ärendet kommer att hanteras.

  Det finns även ytterligare sätt att pröva ditt ärende – kontakta vår avdelning Djurskador för närmare information.