• Vad är egentligen en plastikoperation?

    Som plastikoperation räknas all kirurgisk korrigering/operation av hud och/eller slemhinnor.

    Det behöver alltså inte vara på grund av utseendemässiga skäl, utan en plastikoperation på djur utförs nästan uteslutande av medicinska skäl.

    Plastikoperation för hund/katt ersätts normalt under vissa förutsättningar, och för några raser ersätts vissa åtgärder inte alls. Se villkoren för närmare information.