• Gäller försäkringen om jag tar med min hund utomlands?

    Försäkringen gäller i Sverige och i 30 dygn räknat från avresedatumet i de länder ditt djur enligt Jordbruksverkets bestämmelser kan föras fram och åter utan karantänsförfarande.