• Täcker försäkringen kostnader för tandvård?

    Försäkringen gäller för bettkorrigering i medicinskt syfte och frakturer på mjölktänder förutsatt att ditt djur varit oavbrutet veterinärvårdsförsäkrat hos Moderna Försäkringar sedan före fyra månaders ålder. Vid bettkorrigering krävs veterinärintyg utan anmärkning på bett utfärdat mellan sex veckor till fyra månaders ålder.

    Ersättning lämnas inte för tandproblematik till följd av bristande tandhygien, tandsjukdomar eller för borttagande av kvarsittande mjölktänder.