Lär dig förstå din katt

Du hör din katt jama och spinna, men vet du att din katt kan uttrycka sig med upp till 16 olika läten?
Förstå din katt

Vad säger katten?

Katten mest bekanta ljud är ”mjau”, men det kan betyda mycket beroende på hur det sägs. Ett mjau vara klagande, fordrande, frågande eller upphetsat. Känner du din katt väl så lär du dig snart att förstå vad kattens olika mjau vill säga.

Kattljud i olika tonlägen kan vara surrande för tillfredställelse, artikulerande för önskningar och besvikelse, samt intensiva som uttryck för aggression, försvar och parning. Med flera katter i familjen lär man sig snart att skilja de olika katternas röster från varandra. En del katter meddelar sig genom små försynta, knappt hörbara mjau. Andra kan uttrycka samma saker med hjälp av ansenliga röstresurser.

Intressant är att katten framför allt jamar i sin kontakt med människor. Katter sinsemellan kommunicerar mest med dofter och kroppsspråk.

Varför spinner katten?

När din katt spinner visar den trygghetskänsla och välbehag, men ett spinnande kan också vara avvärjande. Födande katthonors krystvärkar åtföljs nästan alltid av ett ljudligt spinnande.

Katter blir inte lika lätt neurotiska som hundar, men avvikande uppträdande hos katter kan förekomma. Katters beteenden kan skadas genom traumatiska upplevelser eller på grund av kroppsliga eller emotionella störningar. Fysisk kontakt är viktig mellan dig och din katt.

Hur lär jag mig vad katten vill?

Varje kattägare ska lära sig att kunna handskas med sin katt, vare sig det är en liten kattunge eller en fullvuxen katt. Är ägaren tafatt eller rädd att röra vid katten uppstår inget förtroende och ingen riktig kontakt mellan parterna. Katten blir osäker och nervös. Katter är ju framför allt också individualister. En katt visar alltid om den ogillar en viss person eller en situation. Se till att barn och besökare inte klappar katten om det inte är uppenbart att katten själv tar kontakt.

Människan behöver inte alltid vara skuld till eventuella lynnesproblem. Det kan vara kattungens egen mamma som själv är störd, vilket fått till följd att ungarnas skötsel blivit eftersatt. De tidigaste erfarenheterna i kattungens liv påverkar starkt om de ska växa upp till vuxna, harmoniska djur. 

Den som föder upp en kattkull eller den som skaffar en kattunge måste förstå vikten av de tidiga erfarenheterna för kattungar och vad de kan leda till senare i livet. En kärleksfull och förtroendeskapande behandling under den första tiden leder till en vuxen harmonisk katt. Förtroende kan också byggas senare i kattens liv, men det kan vara avsevärt svårare och ta längre tid.  

Text: Gunnar Lindgren

Läs mer om vår kattförsäkring!