• Vad händer om djuret förlorar avelsförmågan?

    Detta ingår i hundens vanliga livförsäkring – inga tillägg behövs!