• Vad är skillnad mellan egendomsförsäkring och ansvarsförsäkring?

    I en ansvarsförsäkring måste utredning genomföras och bedömning ske enligt skadeståndsrättsliga regler. Ofta är flera parter involverade vilket innebär att flera parter ska kontaktas och information ska hämtas från olika håll. Det kan ofta vara komplicerade frågor som också behöver sin tid att bedömas innan beslut kan fattas.

    I en egendoms- eller objektsförsäkring behöver bara skadeorsaken fastställas för att det i sådan försäkring ska kunna beslutas om ersättning. Vem som är ansvarig för skadan kan utredas senare av egendomsförsäkringsbolaget. Den skadedrabbade och dennes försäkringsbolag kan senare skicka krav mot den de anser har orsakat skadan, så kallad regress. 

    Det är därför ofta mer fördelaktigt för den skadedrabbade att nyttja egen egendomsförsäkring eftersom det går snabbare för denne att få sin skada reglerad. Dessutom kan värderingsreglerna vara mer gynnsamma.