Fem tips som stärker företagets IT-säkerhet

Allt fler uppkopplade företag utsätts för cyberangrepp. Hur säker är ditt företag? Ta del av våra tips nedan.

1. Sätt rutiner för säkerhetskopiering

Säkerhetskopiera ert innehåll minst var femte arbetsdag eller med den högre frekvens som vanligen tillämpas inom ert verksamhetsområde. Se till att säkerhetskopieringen är komplett och funktionsduglig.

2. Använd antivirus och brandväggar

Installera professionella antivirusprogram och professionell mjukvarubrandvägg för att skydda företagets system och nätverk. Se till att antivirusprogram och brandvägg uppdateras med den högsta frekvens som er verksamhet tillåter.

3. Kryptera företagets mobila enheter

Se till att mobila enheter som används eller hanterar er information i verksamheten såsom bärbara datorer, mobiltelefoner och läsplattor eller liknande är hårdvarukrypterade.

4. Se till att ta emot betalning på rätt sätt

Tar verksamheten emot betalning genom konto- eller kreditkort? Se då till att företaget efterlever det regelverk som reglerar hanteringen av kreditkortsuppgifter, PCI–DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard).

5. Teckna en cyberförsäkring

Med Modernas cyberförsäkring erbjuds både utredning, reparation och återställande av företagets data om något skulle hända. Dessutom hanteras såväl sofistikerade externa angrepp mot företaget och eventuella interna incidenter.