Säkerhetsföreskrifter för att teckna Modernas cyberförsäkring

1. Rutiner för säkerhetskopiering

Säkerhetskopiera ert innehåll minst var femte arbetsdag eller med den
högre frekvens som vanligen tillämpas inom ert verksamhetsområde. Se till att
säkerhetskopieringen är komplett och funktionsduglig.

2. Använd antivirus och brandväggar

Installera professionella antivirusprogram och professionell mjukvarubrandvägg
för att skydda företagets system och nätverk. Se till att antivirusprogram och brandvägg uppdateras med den högsta frekvens som er verksamhet tillåter.

3. Kryptera företagets mobila enheter

Se till att era mobila enheter som används eller hanterar din information i
verksamheten såsom bärbara datorer, mobiltelefoner och läsplattor eller liknande
är hårdvarukrypterade.

4. Se till att ta emot betalning på rätt sätt

Tar er verksamhet emot betalning genom konto- eller kreditkort? Se då till
att ni efterlever det regelverk som reglerar hanteringen av kreditkortsuppgifter,
PCI–DSS (Payment Card Industry – Data Security Standard).