Coronaviruset: Läs här hur din försäkring gäller

Företagsförsäkringar

Företagsförsäkringar för små, stora och globala företag.

Hos oss tecknar du din försäkring via försäkringsförmedlare. De är oberoende försäkringsspecialister och hjälper dig att lösa ditt försäkringsbehov.

Är du småföretagare och saknar försäkringsförmedlare, ring 08 - 696 05 55 eller maila till sakradirekt@modernaforsakringar.se. 

I Villkorsbanken hittar du de fullständiga villkoren.

Produktinformation om våra försäkringar

Produktinformationen är en kortfattad beskrivning av våra försäkringar.

 • Garantier används av företag som ska lämna en säkerhet i samband med fullgörande av ett kontrakt. De används vanligen inom bygg- och entreprenadbranschen, där entreprenören ska lämna en säkerhet till beställaren i samband med fullgörandet av en entreprenad och den efterföljande garantitiden.

  En garanti säkerställer att mottagaren, helt eller delvis, får ersättning om företaget inte kan fullgöra kontraktsvillkoren.

  Moderna Garanti är specialister på att ställa ut garantier och erbjuder många olika typer av garantier både i Sverige och utomlands.

  Här får du mer information och hittar kontakter Moderna Garanti

Varför behöver jag en mäklare?

 • En försäkringsförmedlare är en rådgivare och specialist. De hjälper dig att undersöka ett antal olika försäkringslösningar och försäkringsbolag och presenterar sedan dessa för dig. Ni utvärderar tillsammans de olika alternativen och säkerställer att du får den lösning som passar bäst för just ditt företag.
  Försäkringsförmedlaren placerar och sköter sedan försäkringen åt dig.

 • Moderna har ingen säljorganisation som har möjlighet att besöka dig för att sätta sig in i det specifika behovet som just ditt företag har. Till exempel behövs både en risk- och en behovsanalys att göras innan du kan få en offert. Det är bland annat det som försäkringsförmedlaren kan hjälpa dig med i det initiala skedet.

 • Det är kostnadsneutralt för dig som kund oavsett om du väljer att anlita försäkrings­förmedlare eller köpa försäkring direkt av ett försäkrings­bolag. Du betalar samma premie oavsett om du har förmedlare eller inte. Det vanligaste är att förmedlarens ersättning utgår som provision inkluderad i försäkrings­premien eller att du som kund betalar ett arvode direkt till din förmedlare. Ersättningen omfattar förmedlarens arbete med förmedling, rådgivning, service och fortlöpande kontakt med uppdrags­givaren, sådant arbete som annars skulle falla på försäkrings­bolaget.

Tjänsteresekort

Här kan du ladda ned pdf och ta del av tjänstereskort för din tjänsteresa. Skriv ut, klipp ut kortet och fyll i försäkringsnummer, den arbetsgivare du jobbar för samt ditt namn. Försäkringsnumret kan du få av din arbetsgivare, din försäkringsförmedlare eller om du kontaktar oss: 0200-21 21 20.