• Transportföraransvar

    En kompletterande försäkring för er som transporterar gods.

    Två tunga fördelar på vägen:

    1. Specialiserade på företagsägda fordon
    2. Kortare avbrott ger lägre totalkostnad