• Finansiell information

    På Trygs hemsida hittar du finansiell information om koncernen.

    I Danmark är Tryg marknadsledande med en marknadsandel om 22 procent och i Norge den tredje största aktören med en marknadsandel om 18 procent. I Sverige och Finland är Tryg en utmanare på sakförsäkringsmarknaden med stark tillväxt.

    Moody's rating av Tryg är A2.

    Tryg är noterat på OMX Nordic Exchange Copenhagen.