Så här funkar det

Vill du också vara med att hjälpa våra studenter, eller vill du veta mer om hur det fungerar? Läs mer nedan!

1. Befintliga Help to Help-studenter fungerar som ambassadörer på deras respektive universitet som tipsar kursare eller bekanta med finansiella svårigheter om att söka stipendium från Help to Help.

Help to Help har även kontakt med studentadministrationen på de olika universiteten dit studenter med svårigheter att betala skolavgifter vanligtvis söker sig.

2. Studenter kan ansöka om stipendium två gånger per år genom att fylla i en utförlig ansökningsblankett, skicka med betyg och referenser. Help to Help letar efter drivna, samhällsengagerade individer med ett strategiskt tänk och med goda studieresultat.

Den ansökandes finansiella situation undersöks grundligt. Ungdomarna kallas sedan till intervju som vi håller över Skype. Intervjun syftar till att testa de uppgifter som den ansökande har lämnat i den skriftliga ansökan och granskas på de egenskaper som Help to Help eftersöker.

3. Help to Help samlar in skolavgiften via så kallad crowdfunding på hemsidan helptohelp.se. Där kan både privatpersoner och företag välja att bidra till specifika studenter och följa studenterna som uppdaterar hur skolan går.

Skolavgifterna betalas sedan ut terminsvis direkt till universiteten och Help to Help kräver alltid kvitto på betalningen. Pengarna går aldrig via några mellanhänder.

4. Under tiden som studenterna studerar ordnar Help to Help nätverksträffar och workshops tillsammans med arbetsgivare i landet. Syftet är att förmedla kunskaper om och kontakter till yrkeslivet.

Teman för workshops det senaste året har exempelvis varit kvinnligt entreprenörsskap och CV- och intervjuträning. Till hösten anordnar vi ett fyradagars IT-boot camp för ett hundratal kvinnliga studenter