Vårt gemensamma arbete – en god cirkel

Den goda cirkeln är Help to Helps metod och även Modernas grundläggande perspektiv. Vårt gemensamma arbete fungerar inte med att lösa allt som är negativt i världen, utan snarare arbetar vi för att underlätta det goda och skapa en långsiktigt och transparent positiv cykel. Så här fungerar det:

1. Urval

Studerande som har svårt att kunna finansiera skolavgifterna ansöker om stipendier hos Help to Help. Baserat på en kravprofil gör Help to Help ett noggrant urval.

2. Moderna stöttar

Help to Helps utvalda stipendiemottagare presenterar sig med sin profil på help to helps hemsida. Moderna Försäkringar väljer att bidra till skolavgifter för tre av dessa studenter.

3. Studier

Studenterna studerar och kommunicerar med Help to Help och oss på Moderna. Vi går vidare ut med information till alla medarbetare så att alla kan följa dem i deras framsteg, både före sina tentamina på skolan och under sin praktiktid.

4. Nätverk

Eleverna deltar i Help to Helps program och vårt nätverk, och på så sätt förbereder sig själva för sitt liv i arbetsvärlden.

5. Examen

Studenterna tar sin examen.

6. Arbete

Våra examinerade studenter börjar arbeta. De stöder sig själva, deras familjer och kommer också att kunna betala för nästa generations studier.

Studenter som Moderna hittills har stöttat

Modernas studenter höst 2017

I höst stöttar vi fler studenter. Håll utkik!