Ansvarsskada

Grunduppgifter

Är ni redovisningsskyldiga för moms?
Vem ska Moderna ha fortsatt kontakt med i ärendet?

Uppgifter till annan person

Har personskada inträffat?

Har ett krav på ersättning framställts mot er?

Om vi finner er ersättningsskyldiga kommer ni då att acceptera vår bedömning?

Vid skadad egendom har ni hyrt/lånat/leasat den skadade egendomen?

Bekräfta och skicka