Företag- och industriskador

Vid skada

Skadeavdelningen på Moderna Försäkringar - Företag och Industri består av medarbetare med bred kompetens inom skador. Då skadeavdelningen är relativt liten har vi smidiga, enkla och funktionella rutiner för att säkerställa att våra skadedrabbade försäkringstagare tas om hand på bästa sätt.

Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Bekräftelse skickas via mail till er som försäkringstagare i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mailadress) samt ärendenummer. Från det att vi fått kännedom om skadehändelsen är utredningen och hanteringen vanligen igång inom tre dagar.

Vår skadehantering

Varje skadetyp är unik. Här får du mer information om hur varje skadetyp hanteras av våra skadeexperter.

Skadeblanketter företagsförsäkring

Skriv ut blanketten på din skrivare och skicka den till oss på adressen: Moderna Försäkringar, Box FE 380, 106 56 Stockholm. För att kunna öppna dokumenten nedan, behöver du ha ett program som kan öppna PDF-filer. Ladda gärna ner Acrobat Reader (gratis).

Kontakta oss

Skicka din ifyllda skadeblankett till: 
Moderna Försäkringar Företag & Industri
Box FE 380, 106 56 Stockholm.

Eller skicka ett mejl till foretagsskador@modernaforsakringar.se