Företag- och industriskador

Företagsskadeavdelningen på Moderna Försäkringar består av medarbetare med bred kompetens inom skador. Då skadeavdelningen är relativt liten har vi smidiga, enkla och funktionella rutiner för att säkerställa att våra skadedrabbade försäkringstagare tas om hand på bästa sätt.

Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Anmäl längre ned på denna sida.

Bekräftelse skickas via mejl till er som försäkringstagare i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer.

Från det att vi fått kännedom om skadehändelsen är utredningen och hanteringen vanligen igång inom tre dagar.

Anmäl företagsskada

 • Om ni råkat ut för en vattenskada är det viktigt att snabbt försöka begränsa skadans storlek.

  1. För att så snabbt som möjligt få hjälp kan du nå oss på telefon 0200-21 21 20 (från utlandet ringer ni +46 8 562 067 37 ). Du kan också fylla i skadeanmälan online när det passar dig.

  2. Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Bekräftelse skickas via mejl till er som försäkringstagare i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer. Från det att vi fått kännedom om skadehändelsen är utredningen och hanteringen vanligen igång inom tre dagar.

 • Vid brand ber vi er omedelbart ringa oss på telefon 0200 21 21 20 ( från utlandet ringer ni +46 8 562 067 37).

 • Vid inbrott och/eller skadegörelse:

  1. Gör en polisanmälan. Bifoga polisanmälan samt inköpshandlingar på stulen/skadad egendom med din skadeanmälan.
  2. Fyll i skadeanmälan online.
  3. Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Bekräftelse skickas via mejl till er som försäkringstagare i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer. Från det att vi fått kännedom om skadehändelsen är utredningen och hanteringen vanligen igång inom tre dagar.

  Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på 0200-21 21 20 (från utlandet ringer ni +46 8 562 067 37)

 • 1. Denna skadehändelse behöver vi ofta flera uppgifter från er för att kunna ge bästa möjliga hjälp. Vi ber er därför att i första hand inga oss på 0200 21 21 20 ( från utlandet  +46 8 562 067 37 ).

  2. Du kan även fylla i blanketten nedan och skicka in den till oss. 

  Ifyllningsbar blankett - rån

  Skicka blanketten via e-post till: 
  foretagsskador@modernaforsakringar.se

  eller via post till: 
  Moderna Försäkringar
  FE 380
  106 56  Stockholm

 • Denna skadehändelse samarbetar vi med skaderegleringsbolaget Charles Taylor.

  Vid misstanke om cyberskada når du Charles Taylor dygnet runt på 0046-271 80 98 38. Du kan också mejla till cyber@ctplc.com

 • 1. Fyll i skadeanmälan online eller fyll i blanketten nedan.

  Ifyllningsbar blankett Maskin-/allriskskada (PDF) 

  2. Skicka blanketten via e-post till: 
  foretagsskador@modernaforsakringar.se

  eller via post till: 
  Moderna Försäkringar
  FE 380
  106 56  Stockholm

  3. Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Bekräftelse skickas via mejl till er som försäkringstagare i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer. Från det att vi fått kännedom om skadehändelsen är utredningen och hanteringen vanligen igång inom tre dagar.

  Vid frågor, ring 0200 21 21 20 (från utlandet ringer ni +46 8 562 067 37)

 • Denna skadehändelse är ofta komplicerad och vi behöver därför flera uppgifter från er för att kunna ge bästa möjliga hjälp. Vi ber er därför att antingen ringa oss på 0200 21 21 20 ( från utlandet  +46 8 562 067 37 ) eller fyll i blanketten nedan och skicka in den till oss. 

  Ifyllningsbar blankett - Entreprenadskada (PDF)

  Skicka blanketten via e-post till: 
  foretagsskador@modernaforsakringar.se

  eller via post till: 
  Moderna Försäkringar
  FE 380
  106 56  Stockholm

 • 1. Om du befinner dig utomlands och din skada eller sjukdom är allvarlig och akut kontaktar du i första hand Falck Global Assistance: Telefon: +46 8 684 128 88, Telefax: +46 8 684 128 89

  2. Fyll i skadeanmälan online eller fyll i den ifyllningsbara blanketten nedan.

  Ifyllningsbar blankett - Tjänsteresa (PDF)

  Skicka blanketten via e-post till: 
  foretagsskador@modernaforsakringar.se

  eller via post till: 
  Moderna Försäkringar
  FE 380
  106 56  Stockholm

  3. Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Bekräftelse skickas via mejl till er som försäkringstagare i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer. Från det att vi fått kännedom om skadehändelsen är utredningen och hanteringen vanligen igång inom tre dagar.

 • 1. Fyll i skadeanmälan online eller fyll i den ifyllningsbara blanketten nedan

  Ifyllningsbar blankett - Sjukavbrott (PDF)

  Skicka blanketten via e-post till: 
  foretagsskador@modernaforsakringar.se

  eller via post till: 
  Moderna Försäkringar
  FE 380
  106 56  Stockholm

  2. Under skaderegleringen kommer Moderna att behöva en del underlag, bland annat: 

  • Beslut från försäkringskassan och sjukintyg
  • Datautskrift från Försäkringskassan som visar din sjukhistorik (Beställ 030-bild, 036-bild och ÄHS Journal från Försäkringskassan )

  Ring oss om du har frågor på 0200 21 21 20 ( från utlandet ringer du +46 8 562 067 37)

  3. Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Bekräftelse skickas via mejl till er som försäkringstagare i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer. Från det att vi fått kännedom om skadehändelsen är utredningen och hanteringen vanligen igång inom tre dagar.

 • 1. Se till att ha kravbrev, relevanta avtal,  eventuella fakturor och foton redo att bifoga i samband med din skadeanmälan.

  2. Fyll i skadeanmälan online eller fyll i den ifyllningsbara blanketten nedan.

  Ifyllningsbar blankett - Ansvarsskada (PDF)

  Skicka blanketten via e-post till: 
  foretagsskador@modernaforsakringar.se

  eller via post till: 
  Moderna Försäkringar
  FE 380
  106 56 Stockholm

  3. Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Bekräftelse skickas via mejl till er som försäkringstagare i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer. Från det att vi fått kännedom om skadehändelsen är utredningen och hanteringen vanligen igång inom tre dagar.

  Vid frågor, kontakta oss på 0200-21 21 20 (från utlandet ringer du +46 8 562 067 37)

 • 1. Anmäl din skada genom att fylla i  och skicka in vår skadeblankett nedan.

  Blankett - Olycksfall (PDF)

  2. Skicka blanketten via e-post till: 
  foretagsskador@modernaforsakringar.se

  eller via post till: 
  Moderna Försäkringar
  FE 380
  106 56 Stockholm

  3. Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Bekräftelse skickas via mejl till er som försäkringstagare i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer. Från det att vi fått kännedom om skadehändelsen är utredningen och hanteringen vanligen igång inom tre dagar.

  Vid frågor, kontakta oss på 0200 21 21 20 ( från utlandet  +46 8 562 067 37 )

 • 1. Anmäl din skada genom att fylla i  och skicka in vår skadeblankett.

  Skadeblankett - Rättsskydd

  2. Skicka din skadeblankett till:

  foretagsskador@modernaforsakringar.se

  eller till:
  Moderna Försäkringar
  FE 380
  106 56 Stockholm

  3. Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Bekräftelse skickas via mejl till er som försäkringstagare i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer. Från det att vi fått kännedom om skadehändelsen är utredningen och hanteringen vanligen igång inom tre dagar.

  Vid frågor ring oss på 0200 21 21 20 ( från utlandet  +46 8 562 067 37 )

 • 1. Anmäl din skada genom att fylla i  och skicka in vår skadeblankett nedan.

  Ifyllningsbar blankett - Varuförsäkring (PDF)

  2. Skicka blanketten via e-post till: 
  cargoclaims@modernaforsakringar.se

  eller via post till: 
  Moderna Försäkringar
  FE 380
  110 59 Stockholm

  3. Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Bekräftelse skickas via mejl till er som försäkringstagare i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer. Från det att vi fått kännedom om skadehändelsen är utredningen och hanteringen vanligen igång inom tre dagar.

  Vid frågor ring oss på 0200 21 21 20 ( från utlandet  +46 8 562 067 37 )

 • 1. Fyll i blanketten nedan

  Ifyllningsbar blankett - behandlingsskada

  2. Skicka blanketten via e-post till: 
  foretagsskador@modernaforsakringar.se

  eller via post till: 
  Moderna Försäkringar
  FE 380
  106 56 Stockholm

  3. Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Bekräftelse skickas via mejl till er som försäkringstagare i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer. Från det att vi fått kännedom om skadehändelsen är utredningen och hanteringen vanligen igång inom tre dagar.

  Vid frågor, ring 0200 21 21 20 (från utlandet ringer ni +46 8 562 067 37)

 • Vid konsultansvarsskada:

  1. Fyll i skadeanmälan online eller fyll i den ifyllningsbara blanketten nedan

  Ifyllningsbar blankett - konsultansvar

  Skicka blanketten via e-post till: 

  foretagsskador@modernaforsakringar.se

  eller via post till: 
  Moderna Försäkringar
  FE 380
  106 56 Stockholm

  2. Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Bekräftelse skickas via mejl till er som försäkringstagare i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer. Från det att vi fått kännedom om skadehändelsen är utredningen och hanteringen vanligen igång inom tre dagar.

  Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på 0200-21 21 20 (från utlandet ringer ni +46 8 562 067 37)

Vår skadehantering

Varje skadetyp är unik. Här får du mer information om hur varje skadetyp hanteras av våra skadeexperter.

Kontakta oss

Skicka din ifyllda skadeblankett till: 

Moderna Försäkringar Företag & Industri
Box FE 380, 106 56 Stockholm

Eller skicka blanketten till foretagsskador@modernaforsakringar.se

Har du frågor? Ring direkt till vår skadeavdelning: 0200-21 21 20