• Cyberskada

    Denna skadehändelse samarbetar vi med skaderegleringsbolaget Charles Taylor.

    Vid misstanke om cyberskada når du Charles Taylor dygnet runt på 0046-271 80 98 38. Du kan också mejla till cyber@ctplc.com