• Ansvarsskada

  1. Se till att ha kravbrev, relevanta avtal,  eventuella fakturor och foton redo att bifoga i samband med din skadeanmälan.

  2. Fyll i skadeanmälan online eller fyll i den ifyllningsbara blanketten nedan.

  Ifyllningsbar blankett - Ansvarsskada (PDF)

  Skicka blanketten via e-post till: 
  foretagsskador@modernaforsakringar.se

  eller via post till: 
  Moderna Försäkringar
  FE 380
  106 56 Stockholm

  3. Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Bekräftelse skickas via mejl till er som försäkringstagare i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer. Från det att vi fått kännedom om skadehändelsen är utredningen och hanteringen vanligen igång inom tre dagar.

  Vid frågor, kontakta oss på 0200-21 21 20 (från utlandet ringer du +46 8 562 067 37)