• Inbrott eller skadegörelse

  Vid inbrott och/eller skadegörelse:

  1. Gör en polisanmälan. Bifoga polisanmälan samt inköpshandlingar på stulen/skadad egendom med din skadeanmälan.

  2. Fyll i skadeanmälan online eller fyll i en ifyllningsbar skadeblankett och skicka till:

  Moderna Försäkringar 
  Företags- och Industriskador 
  FE 380
  106 56 Stockholm
  Eller via e-post: foretagsskador@modernaforsakringar.se 


  3. Så snart Moderna mottagit er skadeanmälan registreras ert ärende i vårt skadesystem. Detta sker som regel samma dag som er anmälan inkommit. Bekräftelse skickas via mejl till er som försäkringstagare i samband med registreringen. Ni får då uppgifter om vem som är skadereglerare (namn, telefonnummer och mejladress) samt ärendenummer. Från det att vi fått kännedom om skadehändelsen är utredningen och hanteringen vanligen igång inom tre dagar.

  Vid frågor är du välkommen att kontakta oss på 0200-21 21 20 (från utlandet ringer ni +46 8 562 067 37)