• Rån

  1. Denna skadehändelse behöver vi ofta flera uppgifter från er för att kunna ge bästa möjliga hjälp. Vi ber er därför att i första hand ringa oss på 0200 21 21 20 ( från utlandet  +46 8 562 067 37 ).

  2. Du kan därefter fylla i skadeanmälan online eller fylla i en ifyllningsbar blankett (PDF).

  Skicka blanketten via e-post till: 
  foretagsskador@modernaforsakringar.se

  eller via post till: 
  Moderna Försäkringar
  FE 380
  106 56  Stockholm